Παρακολούθηση
Kostas Tsichlas
Kostas Tsichlas
Dept. of Computer Engineering & Informatics, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Continuous monitoring of distance-based outliers over data streams
M Kontaki, A Gounaris, AN Papadopoulos, K Tsichlas, Y Manolopoulos
2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 135-146, 2011
1912011
Efficient and flexible algorithms for monitoring distance-based outliers over data streams
M Kontaki, A Gounaris, AN Papadopoulos, K Tsichlas, Y Manolopoulos
Information systems 55, 37-53, 2016
852016
Approximate string matching with gaps
M Crochemore, CS Iliopoulos, C Makris, W Rytter, AK Tsakalidis, ...
Nord. J. Comput. 9 (1), 54-65, 2002
572002
Continuous outlier detection in data streams: an extensible framework and state-of-the-art algorithms
D Georgiadis, M Kontaki, A Gounaris, AN Papadopoulos, K Tsichlas, ...
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
542013
Improved bounds for finger search on a RAM
A Kaporis, C Makris, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, C Zaroliagis
European Symposium on Algorithms, 325-336, 2003
472003
Optimal finger search trees in the pointer machine
GS Brodal, G Lagogiannis, C Makris, A Tsakalidis, K Tsichlas
Journal of Computer and System Sciences 67 (2), 381-418, 2003
462003
Dynamic interpolation search revisited
A Kaporis, C Makris, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, C Zaroliagis
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 382-394, 2006
39*2006
Computation of repetitions and regularities of biologically weighted sequences
M Christodoulakis, C Iliopoulos, L Mouchard, K Perdikuri, A Tsakalidis, ...
Journal of Computational Biology 13 (6), 1214-1231, 2006
322006
Pattern matching on weighted sequences
M Christodoulakis, CS Iliopoulos, L Mouchard, K Tsichlas
Proceedings of the Algorithms and Computational Methods for Biochemical and …, 2004
242004
Fully persistent B-trees
GS Brodal, K Tsakalidis, S Sioutas, K Tsichlas
Proceedings of the twenty-third annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2012
222012
A novel distributed p2p simulator architecture: D-p2p-sim
S Sioutas, G Papaloukopoulos, E Sakkopoulos, K Tsichlas, ...
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
222009
Scheduling algorithms for procrastinators
MA Bender, R Clifford, K Tsichlas
Journal of Scheduling 11 (2), 95-104, 2008
212008
Mining uncertain graphs: An overview
V Kassiano, A Gounaris, AN Papadopoulos, K Tsichlas
International Workshop of Algorithmic Aspects of Cloud Computing, 87-116, 2016
202016
Multi-objective optimization of data flows in a multi-cloud environment
E Tsamoura, A Gounaris, K Tsichlas
Proceedings of the Second Workshop on Data Analytics in the cloud, 6-10, 2013
182013
Parallel continuous outlier mining in streaming data
T Toliopoulos, A Gounaris, K Tsichlas, A Papadopoulos, S Sampaio
2018 IEEE 5th international conference on data science and advanced …, 2018
152018
Motif extraction from weighted sequences
CS Iliopoulos, K Perdikuri, E Theodoridis, A Tsakalidis, K Tsichlas
International Symposium on String Processing and Information Retrieval, 286-297, 2004
152004
An overview of methods for handling evolving graph sequences
A Kosmatopoulos, K Giannakopoulou, AN Papadopoulos, K Tsichlas
International Workshop on Algorithmic Aspects of Cloud Computing, 181-192, 2015
142015
I/O-efficient planar range skyline and attrition priority queues
C Kejlberg-Rasmussen, Y Tao, K Tsakalidis, K Tsichlas, J Yoon
Proceedings of the 32nd ACM SIGMOD-SIGACT-SIGAI symposium on Principles of …, 2013
142013
ISB-tree: A new indexing scheme with efficient expected behaviour
A Kaporis, C Makris, G Mavritsakis, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, ...
International Symposium on Algorithms and Computation, 318-327, 2005
142005
ART: sub-logarithmic decentralized range query processing with probabilistic guarantees
S Sioutas, P Triantafillou, G Papaloukopoulos, E Sakkopoulos, K Tsichlas, ...
Distributed and Parallel Databases 31 (1), 71-109, 2013
132013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20