Παρακολούθηση
Kostas Tsichlas
Kostas Tsichlas
Dept. of Computer Engineering & Informatics, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Continuous monitoring of distance-based outliers over data streams
M Kontaki, A Gounaris, AN Papadopoulos, K Tsichlas, Y Manolopoulos
2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 135-146, 2011
2162011
Efficient and flexible algorithms for monitoring distance-based outliers over data streams
M Kontaki, A Gounaris, AN Papadopoulos, K Tsichlas, Y Manolopoulos
Information systems 55, 37-53, 2016
1002016
Approximate string matching with gaps
M Crochemore, CS Iliopoulos, C Makris, W Rytter, AK Tsakalidis, ...
Nord. J. Comput. 9 (1), 54-65, 2002
602002
Continuous outlier detection in data streams: an extensible framework and state-of-the-art algorithms
D Georgiadis, M Kontaki, A Gounaris, AN Papadopoulos, K Tsichlas, ...
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
572013
Improved bounds for finger search on a RAM
A Kaporis, C Makris, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, C Zaroliagis
Algorithms-ESA 2003: 11th Annual European Symposium, Budapest, Hungary …, 2003
472003
Optimal finger search trees in the pointer machine
GS Brodal, G Lagogiannis, C Makris, A Tsakalidis, K Tsichlas
Proceedings of the thiry-fourth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2002
442002
Dynamic interpolation search revisited
A Kaporis, C Makris, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, C Zaroliagis
Automata, Languages and Programming: 33rd International Colloquium, ICALP …, 2006
43*2006
Computation of repetitions and regularities of biologically weighted sequences
M Christodoulakis, C Iliopoulos, L Mouchard, K Perdikuri, A Tsakalidis, ...
Journal of Computational Biology 13 (6), 1214-1231, 2006
292006
Mining uncertain graphs: An overview
V Kassiano, A Gounaris, AN Papadopoulos, K Tsichlas
International Workshop of Algorithmic Aspects of Cloud Computing, 87-116, 2016
232016
A novel distributed p2p simulator architecture: D-p2p-sim
S Sioutas, G Papaloukopoulos, E Sakkopoulos, K Tsichlas, ...
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
232009
Pattern matching on weighted sequences
M Christodoulakis, CS Iliopoulos, L Mouchard, K Tsichlas
Algorithms and Computational Methods for Biochemical and Evolutionary …, 2004
232004
Fully persistent B-trees
GS Brodal, S Sioutas, K Tsakalidis, K Tsichlas
Theoretical Computer Science 841, 10-26, 2020
222020
Scheduling algorithms for procrastinators
MA Bender, R Clifford, K Tsichlas
Journal of Scheduling 11 (2), 95-104, 2008
222008
Continuous outlier mining of streaming data in flink
T Toliopoulos, A Gounaris, K Tsichlas, A Papadopoulos, S Sampaio
Information Systems 93, 101569, 2020
212020
Multi-objective optimization of data flows in a multi-cloud environment
E Tsamoura, A Gounaris, K Tsichlas
Proceedings of the Second Workshop on Data Analytics in the cloud, 6-10, 2013
212013
Parallel continuous outlier mining in streaming data
T Toliopoulos, A Gounaris, K Tsichlas, A Papadopoulos, S Sampaio
2018 IEEE 5th international conference on data science and advanced …, 2018
182018
An overview of methods for handling evolving graph sequences
A Kosmatopoulos, K Giannakopoulou, AN Papadopoulos, K Tsichlas
Algorithmic Aspects of Cloud Computing: First International Workshop …, 2016
152016
Motif extraction from weighted sequences
CS Iliopoulos, K Perdikuri, E Theodoridis, A Tsakalidis, K Tsichlas
String Processing and Information Retrieval: 11th International Conference …, 2004
142004
I/o-efficient planar range skyline and attrition priority queues
C Kejlberg-Rasmussen, Y Tao, K Tsakalidis, K Tsichlas, J Yoon
Proceedings of the 32nd ACM SIGMOD-SIGACT-SIGAI symposium on Principles of …, 2013
132013
ART: sub-logarithmic decentralized range query processing with probabilistic guarantees
S Sioutas, P Triantafillou, G Papaloukopoulos, E Sakkopoulos, K Tsichlas, ...
Distributed and Parallel Databases 31 (1), 71-109, 2013
132013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20