Παρακολούθηση
Yunpeng Chen
Yunpeng Chen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα u.nus.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dual path networks
Y Chen, J Li, H Xiao, X Jin, S Yan, J Feng
Advances in neural information processing systems 30, 2017
7372017
Tokens-to-token vit: Training vision transformers from scratch on imagenet
L Yuan, Y Chen, T Wang, W Yu, Y Shi, ZH Jiang, FEH Tay, J Feng, S Yan
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 558-567, 2021
5332021
Stc: A simple to complex framework for weakly-supervised semantic segmentation
Y Wei, X Liang, Y Chen, X Shen, MM Cheng, J Feng, Y Zhao, S Yan
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 39 (11), 2314 …, 2016
4882016
-Nets: Double Attention Networks
Y Chen, Y Kalantidis, J Li, S Yan, J Feng
Advances in Neural Information Processing System (NIPS 2018), 350-359, 2018
3832018
Drop an Octave: Reducing Spatial Redundancy in Convolutional Neural Networks with Octave Convolution
Y Chen, H Fan, B Xu, Z Yan, Y Kalantidis, M Rohrbach, S Yan, J Feng
arXiv preprint arXiv:1904.05049, 2019
3752019
Graph-based global reasoning networks
Y Chen, M Rohrbach, Z Yan, Y Shuicheng, J Feng, Y Kalantidis
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
3112019
Multi-fiber Networks for Video Recognition
Y Chen, Y Kalantidis, J Li, S Yan, J Feng
European Conference on Computer Vision, 364-380, 2018
1852018
Video scene parsing with predictive feature learning
X Jin, X Li, H Xiao, X Shen, Z Lin, J Yang, Y Chen, J Dong, L Liu, Z Jie, ...
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 5580-5588, 2017
1102017
Learning to segment with image-level annotations
Y Wei, X Liang, Y Chen, Z Jie, Y Xiao, Y Zhao, S Yan
Pattern Recognition 59, 234-244, 2016
992016
Highly efficient salient object detection with 100k parameters
SH Gao, YQ Tan, MM Cheng, C Lu, Y Chen, S Yan
European Conference on Computer Vision, 702-721, 2020
912020
Predicting scene parsing and motion dynamics in the future
X Jin, H Xiao, X Shen, J Yang, Z Lin, Y Chen, Z Jie, J Feng, S Yan
Advances in neural information processing systems 30, 2017
642017
Rethinking bottleneck structure for efficient mobile network design
D Zhou, Q Hou, Y Chen, J Feng, S Yan
European Conference on Computer Vision, 680-697, 2020
632020
ConvBERT: Improving BERT with Span-based Dynamic Convolution
J Zihang, Y Weihao, Z Daquan, C Yunpeng, F Jiashi, Y Shuicheng
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020
592020
Self-supervised neural aggregation networks for human parsing
J Zhao, J Li, X Nie, F Zhao, Y Chen, Z Wang, J Feng, S Yan
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
552017
Adversarialnas: Adversarial neural architecture search for gans
C Gao, Y Chen, S Liu, Z Tan, S Yan
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
542020
Sharing Residual Units Through Collective Tensor Factorization To Improve Deep Neural Networks
Y Chen, X Jin, B Kang, J Feng, S Yan
Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence …, 2018
52*2018
Training group orthogonal neural networks with privileged information
Y Chen, X Jin, J Feng, S Yan
Twenty-Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence …, 2017
392017
Dynamic Feature Fusion for Semantic Edge Detection
Y Hu, Y Chen, X Li, J Feng
Twenty-Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2019
37*2019
Multi-path feedback recurrent neural networks for scene parsing
X Jin, Y Chen, Z Jie, J Feng, S Yan
Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2017
362017
Compact image fingerprint via multiple kernel hashing
F Zou, Y Chen, J Song, K Zhou, Y Yang, N Sebe
IEEE Transactions on Multimedia 17 (7), 1006-1018, 2015
362015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20