Παρακολούθηση
Stefanos Papadakis
Stefanos Papadakis
FORTH_ICS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adjacent channel interference in 802.11 a is harmful: Testbed validation of a simple quantification model
V Angelakis, S Papadakis, VA Siris, A Traganitis
IEEE Communications Magazine 49 (3), 160-166, 2011
822011
Adjacent channel interference in 802.11 a: Modeling and testbed validation
V Angelakis, S Papadakis, V Siris, A Traganitis
2008 IEEE Radio and Wireless Symposium, 591-594, 2008
532008
An IoT based intelligent building management system for ambient assisted living
EZ Tragos, M Foti, M Surligas, G Lambropoulos, S Pournaras, ...
2015 IEEE international conference on communication workshop (ICCW), 246-252, 2015
412015
Empowering the IoT heterogeneous wireless networking with software defined radio
M Surligas, A Makrogiannakis, S Papadakis
2015 IEEE 81st Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-5, 2015
242015
The effect of using directional antennas on adjacent channel interference in 802.11 a: Modeling and experience with an outdoors testbed
V Angelakis, N Kossifidis, S Papadakis, V Siris, A Traganitis
2008 6th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad …, 2008
242008
Phasma: An automatic modulation classification system based on random forest
K Triantafyllakis, M Surligas, G Vardakis, S Papadakis
2017 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks …, 2017
232017
Heraklion MESH an experimental metropolitan multi-radio mesh network
V Angelakis, M Genetzakis, N Kossifidis, K Mathioudakis, M Ntelakis, ...
Proceedings of the second ACM international workshop on Wireless network …, 2007
162007
Wireless positioning using the signal strength difference on arrival
S Papadakis, A Traganitis
The 7th IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Systems …, 2010
132010
Signal processing techniques for energy efficiency, security, and reliability in the IoT domain
A Fragkiadakis, E Tragos, A Makrogiannakis, S Papadakis, ...
Internet of Things (IoT) in 5G Mobile Technologies, 419-447, 2016
102016
Microsecond-resolved SDR-based cavity ring down ellipsometry
D Sofikitis, AK Spiliotis, K Stamataki, GE Katsoprinakis, L Bougas, ...
Applied Optics 54 (18), 5861-5865, 2015
102015
A Rapid Emergency Deployment mobile communication node
IG Askoxylakis, A Makrogiannakis, A Miaoudakis, S Papadakis, ...
2014 IEEE 19th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2014
92014
Demonstration of channel assignment in a wireless metropolitan MESH network
N Petroulakis, M Delakis, M Genetzakis, T Dionysiou, S Papadakis, ...
2009 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and …, 2009
92009
Improving the spectral efficiency in dense heterogeneous networks using D2D-assisted eICIC
MA Elshatshat, S Papadakis, V Angelakis
2018 IEEE 23rd International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2018
62018
Development and evaluation of a digital MEMS microphone array for spatial audio
A Alexandridis, S Papadakis, D Pavlidi, A Mouchtaris
2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 612-616, 2016
62016
Building a Smart City ecosystem for third party innovation in the City of Heraklion
M Kalaitzakis, M Bouloukakis, P Charalampidis, M Dimitrakis, G Drossis, ...
Mediterranean Cities and Island Communities: Smart, Sustainable, Inclusive …, 2019
32019
Robust spectrum sharing through virtualization
S Papadakis, M Surligas, A Makrogiannakis, K Triantafyllakis, G Vardakis, ...
2015 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks …, 2015
32015
Single SDR multiple primary & secondary users emulation platform
S Papadakis, A Makrogiannakis, M Surligas, P Papadakis
2015 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 538-542, 2015
32015
Experiences with deploying Compressive Sensing and Matrix Completion techniques in IoT devices
A Fragkiadakis, P Charalampidis, S Papadakis, E Tragos
2014 IEEE 19th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2014
32014
Experience from testbeds and management platforms towards mesh networking with heterogeneous wireless access
V Angelakis, A Capone, A Fragkiadakis, S Napoli, S Papadakis, ...
2013 IEEE 14th International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2013
32013
Fighting Networking Heterogeneity in the Internet of Things
E Tragos, V Angelakis, S Papadakis
ERCIM News 101, 33-34, 2015
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20