Παρακολούθηση
Giannis Bekoulis
Giannis Bekoulis
Senior Data Scientist, Clarivate
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα clarivate.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Joint entity recognition and relation extraction as a multi-head selection problem
G Bekoulis, J Deleu, T Demeester, C Develder
Expert Systems with Applications 114, 34-45, 2018
2782018
Adversarial training for multi-context joint entity and relation extraction
G Bekoulis, J Deleu, T Demeester, C Develder
EMNLP 2018, 2018
1462018
Zero-shot cross-lingual transfer with meta learning
F Nooralahzadeh, G Bekoulis, J Bjerva, I Augenstein
EMNLP 2020, 2020
652020
An attentive neural architecture for joint segmentation and parsing and its application to real estate ads
G Bekoulis, J Deleu, T Demeester, C Develder
Expert Systems with Applications 102, 100-112, 2018
302018
Sub-event detection from Twitter streams as a sequence labeling problem
G Bekoulis, J Deleu, T Demeester, C Develder
NAACL 2019, 2019
212019
Graph convolutional neural networks with node transition probability-based message passing and DropNode regularization
TH Do, DM Nguyen, G Bekoulis, A Munteanu, N Deligiannis
Expert Systems with Applications 174, 114711, 2021
182021
A Review on Fact Extraction and Verification
G Bekoulis, C Papagiannopoulou, N Deligiannis
ACM Computing Surveys 2021, 2020
18*2020
Reconstructing the house from the ad: Structured prediction on real estate classifieds
G Bekoulis, J Deleu, T Demeester, C Develder
EACL 2017, 2017
152017
Learned gradient compression for distributed deep learning
L Abrahamyan, Y Chen, G Bekoulis, N Deligiannis
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 33 (12), 7330-7344, 2021
122021
Graph-based term weighting scheme for topic modeling
G Bekoulis, F Rousseau
SoMeRiS @ ICDM 2016, 2016
102016
Solving arithmetic word problems by scoring equations with recursive neural networks
K Zaporojets, G Bekoulis, J Deleu, T Demeester, C Develder
Expert Systems with Applications 174, 114704, 2021
72021
Predicting suicide risk from online postings in Reddit: the UGent-IDLab submission to the CLPysch 2019 Shared Task A
SK Bitew, I Bekoulis, J Deleu, L Sterckx, K Zaporojets, T Demeester, ...
CLPsych2019 @ NAACL-HLT 2019, 2019
72019
Context-aware deep Markov random fields for fake news detection
TH Do, M Berneman, J Patro, G Bekoulis, N Deligiannis
IEEE Access 9, 130042-130054, 2021
62021
Understanding the Impact of Evidence-Aware Sentence Selection for Fact Checking
G Bekoulis, C Papagiannopoulou, N Deligiannis
NLP4IF @ NAACL 2021, 2021
62021
imec-ETRO-VUB at W-NUT 2020 Shared Task-3: A Multilabel BERT-based system for predicting COVID-19 events
X Yang, G Bekoulis, N Deligiannis
W-NUT @ EMNLP 2020, 2020
22020
Neural approaches to sequence labeling for information extraction
I Bekoulis
Ghent University, 2019
12019
Traffic Event Detection as a Slot Filling Problem
X Yang, G Bekoulis, N Deligiannis
arXiv preprint arXiv:2109.06035, 2021
2021
Autoencoder-Based Gradient Compression for Distributed Training
L Abrahamyan, Y Chen, G Bekoulis, N Deligiannis
2021 29th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2179-2183, 2021
2021
Graph convolutional neural networks with node transition probability-based message passing and DropNode regularization
A Munteanu, TD Huu, MD Nguyen, I Bekoulis, N Deligiannis
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021
2021
POLICY BRIEF# 36: COVID-19 information on Social Media in Europe: A threat or a blessing?
M Komorowski, I Picone, T Do Huu, N Deligiannis, I Bekoulis
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20