Παρακολούθηση
Suzan Verberne
Suzan Verberne
Leiden Institute of Advanced Computer Science, Leiden University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liacs.leidenuniv.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The swell knowledge work dataset for stress and user modeling research
S Koldijk, M Sappelli, S Verberne, MA Neerincx, W Kraaij
Proceedings of the 16th international conference on multimodal interaction …, 2014
2022014
Evaluating discourse-based answer extraction for why-question answering
S Verberne, L Boves, N Oostdijk, PA Coppen
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
872007
Discourse-based answering of why-questions
S Verberne, L Boves, N Oostdijk, PA Coppen
Traitement Automatique des Langues, Discours et document: traitements …, 2007
772007
What Is Not in the Bag of Words for Why-QA?
S Verberne, L Boves, N Oostdijk, PA Coppen
Computational Linguistics 36 (2), 229-245, 2010
762010
Context-sensitive spell checking based on word trigram probabilities
S Verberne
Master’s thesis, University of Nijmegen, 2002
752002
Text representations for patent classification
E D'hondt, S Verberne, C Koster, L Boves
Computational Linguistics 39 (3), 755-775, 2013
712013
Creating a dataset for named entity recognition in the archaeology domain
A Brandsen, S Verberne, K Lambers, Wansleeben
Conference Proceedings LREC 2020, 4573–4577, 2020
652020
Learning to rank for why-question answering
S Verberne, H van Halteren, D Theijssen, S Raaijmakers, L Boves
Information Retrieval 14, 107-132, 2011
592011
Quantifying the challenges in parsing patent claims
S Verberne, EKL D'hondt, NHJ Oostdijk, CHA Koster
[Sl]:[sn], 2010
592010
Predicting life expectancy with a long short-term memory recurrent neural network using electronic medical records
M Beeksma, S Verberne, A van den Bosch, E Das, I Hendrickx, ...
BMC medical informatics and decision making 19 (1), 36, 2019
532019
Evaluation and analysis of term scoring methods for term extraction
S Verberne, M Sappelli, D Hiemstra, W Kraaij
Information Retrieval Journal 19, 510-545, 2016
522016
Using syntactic information for improving why-question answering
S Verberne, LW Boves, NHJ Oostdijk, P Coppen
East Stroudsburg: Association of Computational Linguistics, 2008
522008
DeepADEMiner: a deep learning pharmacovigilance pipeline for extraction and normalization of adverse drug event mentions on Twitter
A Magge, E Tutubalina, Z Miftahutdinov, I Alimova, A Dirkson, S Verberne, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 28 (10), 2184-2192, 2021
472021
Online support community for adolescents and young adults (AYAs) with cancer: user statistics, evaluation, and content analysis
SEJ Kaal, O Husson, F van Dartel, K Hermans, R Jansen, E Manten-Horst, ...
Patient preference and adherence, 2615-2622, 2018
462018
Can BERT dig it? named entity recognition for information retrieval in the archaeology domain
A Brandsen, S Verberne, K Lambers, M Wansleeben
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 15 (3), 1-18, 2022
412022
Overview of the CLEF 2016 social book search lab
M Koolen, T Bogers, M Gäde, M Hall, I Hendrickx, H Huurdeman, J Kamps, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 7th …, 2016
392016
Developing an approach for why-question answering
S Verberne
Student Research Workshop, 39-46, 2006
382006
User simulations for interactive search: Evaluating personalized query suggestion
S Verberne, M Sappelli, K Järvelin, W Kraaij
Advances in Information Retrieval: 37th European Conference on IR Research …, 2015
362015
DoSSIER@ COLIEE 2021: Leveraging dense retrieval and summarization-based re-ranking for case law retrieval
S Althammer, A Askari, S Verberne, A Hanbury
arXiv preprint arXiv:2108.03937, 2021
342021
Assessing e-mail intent and tasks in e-mail messages
M Sappelli, G Pasi, S Verberne, M de Boer, W Kraaij
Information Sciences 358, 1-17, 2016
342016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20