Παρακολούθηση
Marc Mangel
Marc Mangel
Professor of Biology Emeritus, University of Bergen; Distinguished Professor of Applied Mathematics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The ecological detective: confronting models with data (MPB-28)
R Hilborn, M Mangel
Princeton University Press, 2013
31752013
Ecosystem-Based Fishery Management
EK Pikitch, C Santora, A Babcock, E.A.l Bakun, R Bonfil, DO Conover, ...
Science 305, 346-347, 2004
28552004
Dynamic modeling in behavioral ecology
M Mangel, CW Clark
Princeton University Press, 1988
15291988
When can marine reserves improve fisheries management?
R Hilborn, K Stokes, JJ Maguire, T Smith, LW Botsford, M Mangel, ...
Ocean & Coastal Management 47 (3-4), 197-205, 2004
9642004
Implementing the precautionary principle in fisheries management through marine reserves
T Lauck, CW Clark, M Mangel, GR Munro
Fisheries Economics, Volume II, 143-149, 2020
9172020
Dynamic state variable models in ecology: methods and applications
CW Clark, M Mangel
Oxford University Press, 2000
8642000
The evolutionary advantages of group foraging
CW Clark, M Mangel
Theoretical population biology 30 (1), 45-75, 1986
7791986
Towards a unifield foraging theory
M Mangel, CW Clark
Ecology 67 (5), 1127-1138, 1986
6941986
Foraging and flocking strategies: information in an uncertain environment
CW Clark, M Mangel
The American Naturalist 123 (5), 626-641, 1984
5721984
Fugitive salmon: Assessing the risks of escaped fish from net-pen aquaculture
R Naylor, K Hindar, IA Fleming, R Goldburg, S Williams, J Volpe, ...
BioScience 55 (5), 427-437, 2005
5592005
Modelling the proximate basis of salmonid life-history variation, with application to Atlantic salmon, Salmo salar L.
JE Thorpe, M Mangel, NB Metcalfe, FA Huntingford
Evolutionary Ecology 12, 581-599, 1998
5261998
The global contribution of forage fish to marine fisheries and ecosystems
EK Pikitch, KJ Rountos, TE Essington, C Santora, D Pauly, R Watson, ...
Fish and Fisheries 15 (1), 43-64, 2014
5072014
Dynamic models in behavioural and evolutionary ecology
A Houston, C Clark, J McNamara, M Mangel
Nature 332 (6159), 29-34, 1988
4471988
No-take reserve networks: sustaining fishery populations and marine ecosystems
SN Murray, RF Ambrose, JA Bohnsack, LW Botsford, MH Carr, GE Davis, ...
Fisheries 24 (11), 11-25, 1999
4451999
Ecology, conservation, and public policy
D Ludwig, M Mangel, B Haddad
Annual review of ecology and systematics 32 (1), 481-517, 2001
4322001
Principles for the conservation of wild living resources
M Mangel, LM Talbot, GK Meffe, MT Agardy, DL Alverson, J Barlow, ...
Ecological applications 6 (2), 338-362, 1996
4101996
Cultured fish: integrative biology and management of domestication and interactions with wild fish
K Lorenzen, MCM Beveridge, M Mangel
Biological Reviews 87 (3), 639-660, 2012
4062012
Deer, predators, and the emergence of Lyme disease
T Levi, AM Kilpatrick, M Mangel, CC Wilmers
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (27), 10942-10947, 2012
3832012
Trade-offs between growth and mortality and the maintenance of individual variation in growth
M Mangel, J Stamps
Evolutionary Ecology Research 3 (5), ###-###, 2001
3712001
Little Fish, Big Impact: Managing a crucial link in ocean food webs
RSS E Pikitch, PD Boersma, IL Boyd, DO Conover, P Cury, T Essington, SS ...
Lenfest Ocean Program, Washington, DC, 108, 2012
3642012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20