Παρακολούθηση
Mac Schwager
Mac Schwager
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Decentralized, adaptive coverage control for networked robots
M Schwager, D Rus, JJ Slotine
The International Journal of Robotics Research 28 (3), 357-375, 2009
4312009
Persistent robotic tasks: Monitoring and sweeping in changing environments
SL Smith, M Schwager, D Rus
IEEE Transactions on Robotics 28 (2), 410-426, 2012
2682012
Voronoi coverage of non-convex environments with a group of networked robots
A Breitenmoser, M Schwager, JC Metzger, R Siegwart, D Rus
2010 IEEE international conference on robotics and automation, 4982-4989, 2010
2342010
Persistent ocean monitoring with underwater gliders: Adapting sampling resolution
RN Smith, M Schwager, SL Smith, BH Jones, D Rus, GS Sukhatme
Journal of Field Robotics 28 (5), 714-741, 2011
2282011
Eyes in the sky: Decentralized control for the deployment of robotic camera networks
M Schwager, BJ Julian, M Angermann, D Rus
Proceedings of the IEEE 99 (9), 1541-1561, 2011
2272011
Distributed coverage control with sensory feedback for networked robots
M Schwager, J McLurkin, D Rus
Robotics: Science and Systems II, 49-56, 2007
1892007
Unifying geometric, probabilistic, and potential field approaches to multi-robot deployment
M Schwager, D Rus, JJ Slotine
The International Journal of Robotics Research 30 (3), 371-383, 2011
1822011
Unifying geometric, probabilistic, and potential field approaches to multi-robot coverage control
M Schwager, JJ Slotine, D Rus
Robotics research, 21-38, 2011
182*2011
Unifying Geometric, Probabilistic, and Potential Field Approaches to Multi-robot Coverage Control
M Schwager, JJ Slotine, D Rus
International Journal of Robotics Research 30 (3), 371-383, 2011
182*2011
Distributed robotic sensor networks: An information-theoretic approach
BJ Julian, M Angermann, M Schwager, D Rus
The International Journal of Robotics Research 31 (10), 1134-1154, 2012
1742012
Fast, on-line collision avoidance for dynamic vehicles using buffered voronoi cells
D Zhou, Z Wang, S Bandyopadhyay, M Schwager
IEEE Robotics and Automation Letters 2 (2), 1047-1054, 2017
1512017
Simultaneous coverage and tracking (SCAT) of moving targets with robot networks
LCA Pimenta, M Schwager, Q Lindsey, V Kumar, D Rus, RC Mesquita, ...
Algorithmic Foundation of Robotics VIII: Selected Contributions of the …, 2010
1412010
Robust classification of animal tracking data
M Schwager, DM Anderson, Z Butler, D Rus
Computers and Electronics in Agriculture 56 (1), 46-59, 2007
1372007
Q-learning for robust satisfaction of signal temporal logic specifications
D Aksaray, A Jones, Z Kong, M Schwager, C Belta
2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), 6565-6570, 2016
1252016
A multi-robot control policy for information gathering in the presence of unknown hazards
M Schwager, P Dames, D Rus, V Kumar
Robotics research, 455-472, 2017
1222017
Vision-based distributed formation control without an external positioning system
E Montijano, E Cristofalo, D Zhou, M Schwager, C Saguees
IEEE Transactions on Robotics 32 (2), 339-351, 2016
1212016
Optimal coverage for multiple hovering robots with downward facing cameras
M Schwager, BJ Julian, D Rus
2009 IEEE international conference on robotics and automation, 3515-3522, 2009
1072009
Planning periodic persistent monitoring trajectories for sensing robots in gaussian random fields
X Lan, M Schwager
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2415-2420, 2013
1042013
Decentralized, adaptive control for coverage with networked robots
M Schwager, JJ Slotine, D Rus
Robotics and Automation, 2007 IEEE International Conference on, 3289-3294, 2007
1022007
Rebalancing the rebalancers: Optimally routing vehicles and drivers in mobility-on-demand systems
SL Smith, M Pavone, M Schwager, E Frazzoli, D Rus
2013 American Control Conference, 2362-2367, 2013
922013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20