Παρακολούθηση
José Bacelar Almeida
José Bacelar Almeida
HASLab / INESC TEC, Universidade do Minho
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uminho.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Verifying {Constant-Time} Implementations
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir, M Emmi
25th USENIX Security Symposium (USENIX Security 16), 53-70, 2016
2362016
Jasmin: High-assurance and high-speed cryptography
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, A Blot, B Grégoire, V Laporte, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
1102017
Rigorous software development: an introduction to program verification
JB Almeida, MJ Frade, JS Pinto, SM De Sousa
Springer, 2011
732011
Verifiable side-channel security of cryptographic implementations: constant-time MEE-CBC
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir
International Conference on Fast Software Encryption, 163-184, 2016
652016
Formal verification of side-channel countermeasures using self-composition
JB Almeida, M Barbosa, JS Pinto, B Vieira
Science of Computer Programming 78 (7), 796-812, 2013
652013
A certifying compiler for zero-knowledge proofs of knowledge based on σ-protocols
JB Almeida, E Bangerter, M Barbosa, S Krenn, AR Sadeghi, T Schneider
European Symposium on Research in Computer Security, 151-167, 2010
632010
Certified computer-aided cryptography: efficient provably secure machine code from high-level implementations
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir
Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2013
622013
Full proof cryptography: verifiable compilation of efficient zero-knowledge protocols
J Bacelar Almeida, M Barbosa, E Bangerter, G Barthe, S Krenn, ...
Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and communications …, 2012
482012
Bounded version vectors
JB Almeida, PS Almeida, C Baquero
International Symposium on Distributed Computing, 102-116, 2004
462004
An overview of formal methods tools and techniques
JB Almeida, MJ Frade, JS Pinto, S Melo de Sousa
Rigorous Software Development, 15-44, 2011
452011
The last mile: High-assurance and high-speed cryptographic implementations
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, B Grégoire, A Koutsos, V Laporte, ...
2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 965-982, 2020
372020
A fast and verified software stack for secure function evaluation
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir, B Grégoire, V Laporte, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
312017
Partial Derivative Automata Formalized in Coq
JB Almeida, N Moreira, D Pereira, SM Sousa
International Conference on Implementation and Application of Automata, 59-68, 2010
282010
Machine-checked proofs for cryptographic standards: Indifferentiability of sponge and secure high-assurance implementations of SHA-3
JB Almeida, C Baritel-Ruet, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir, ...
Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2019
252019
Deductive verification of cryptographic software
JB Almeida, M Barbosa, JS Pinto, B Vieira
Innovations in Systems and Software Engineering 6 (3), 203-218, 2010
162010
A machine-checked proof of security for AWS key management service
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, M Campagna, E Cohen, B Gregoire, ...
Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2019
152019
A tool for programming with interaction nets
JB Almeida, JS Pinto, M Vilaça
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 219, 83-96, 2008
152008
Verifying cryptographic software correctness with respect to reference implementations
JB Almeida, M Barbosa, J Sousa Pinto, B Vieira
International Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems, 37-52, 2009
132009
Enforcing ideal-world leakage bounds in real-world secret sharing MPC frameworks
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, H Pacheco, V Pereira, B Portela
2018 IEEE 31st Computer Security Foundations Symposium (CSF), 132-146, 2018
102018
Teaching how to program using automated assessment and functional glossy games (experience report)
JB Almeida, A Cunha, N Macedo, H Pacheco, J Proença
Proceedings of the ACM on Programming Languages 2 (ICFP), 1-17, 2018
72018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20