Παρακολούθηση
Sercan O. Arik
Sercan O. Arik
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep Voice 3: Scaling text-to-speech with convolutional sequence learning
W Ping, K Peng, A Gibiansky, SO Arik, A Kannan, S Narang, J Raiman, ...
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018
620*2018
Deep Voice: Real-time neural text-to-speech
SO Arik, M Chrzanowski, A Coates, G Diamos, A Gibiansky, Y Kang, X Li, ...
International Conference on Machine Learning (ICML), 2017
581*2017
Deep Voice 2: Multi-speaker neural text-to-speech
SO Arik, G Diamos, A Gibiansky, J Miller, K Peng, W Ping, J Raiman, ...
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017
460*2017
TabNet: Attentive interpretable tabular learning
SO Arik, T Pfister
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021
2802021
Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting
B Lim, SO Arik, N Loeff, T Pfister
International Journal of Forecasting, 2021
2692021
Neural voice cloning with a few samples
SO Arik, J Chen, K Peng, W Ping, Y Zhou
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2018
2602018
Effect of mode coupling on signal processing complexity in mode-division multiplexing
SÖ Arik, D Askarov, JM Kahn
Journal of Lightwave Technology 31 (3), 423-431, 2012
1542012
Convolutional recurrent neural networks for small-footprint keyword spotting
SO Arik, M Kliegl, R Child, J Hestness, A Gibiansky, C Fougner, ...
Interspeech 2017, 2017
153*2017
Fully automated quantitative cephalometry using convolutional neural networks
SÖ Arik, B Ibragimov, L Xing
Journal of Medical Imaging 4 (1), 014501, 2017
1512017
MIMO signal processing for mode-division multiplexing
SO Arik, J Kahn, K Ho
IEEE Signal Processing Magazine 31 (2), 25-34, 2014
1372014
High-dimensional modulation for coherent optical communications systems
DS Millar, T Koike-Akino, SÖ Arık, K Kojima, K Parsons, T Yoshida, ...
Optics express 22 (7), 8798-8812, 2014
1292014
On completeness-aware concept-based explanations in deep neural networks
CK Yeh, B Kim, SO Arik, CL Li, T Pfister, P Ravikumar
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020
116*2020
Adaptive frequency-domain equalization in mode-division multiplexing systems
SÖ Arık, D Askarov, JM Kahn
Journal of Lightwave Technology 32 (10), 1841-1852, 2014
1142014
Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the United States
EY Cramer, EL Ray, VK Lopez, J Bracher, A Brennen, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 119 (15), e2113561119, 2022
87*2022
Fast spectrogram inversion using multi-head convolutional neural networks
SO Arik, H Jun, G Diamos
IEEE Signal Processing Letters, 2018
802018
Distilling effective supervision from severe label noise
Z Zhang, H Zhang, SO Arik, H Lee, T Pfister
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
792020
Consistency-based semi-supervised active learning: towards minimizing labeling cost
M Gao, Z Zhang, G Yu, SO Arik, LS Davis, T Pfister
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
772020
Data valuation using reinforcement learning
J Yoon, SO Arik, T Pfister
International Conference on Machine Learning (ICML), 2020
612020
Interpretable sequence learning for COVID-19 forecasting
SO Arik, CL Li, J Yoon, R Sinha, A Epshteyn, LT Le, V Menon, S Singh, ...
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020
592020
Resource-efficient neural architect
Y Zhou, S Ebrahimi, SÖ Arık, H Yu, H Liu, G Diamos
arXiv preprint arXiv:1806.07912, 2018
572018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20