Παρακολούθηση
Pu (Jane) Gao
Pu (Jane) Gao
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Uniform generation of random regular graphs
P Gao, N Wormald
SIAM Journal on Computing 46 (4), 1395-1427, 2017
472017
Load balancing and orientability thresholds for random hypergraphs
P Gao, NC Wormald
Proceedings of the forty-second ACM symposium on Theory of computing, 97-104, 2010
332010
Fast uniform generation of random graphs with given degree sequences
A Arman, P Gao, N Wormald
Random Structures & Algorithms 59 (3), 291-314, 2021
302021
The satisfiability threshold for random linear equations
P Ayre, A Coja-Oghlan, P Gao, N Müller
Combinatorica 40 (2), 179-235, 2020
282020
Enumeration of graphs with a heavy-tailed degree sequence
P Gao, N Wormald
Advances in Mathematics 287, 412-450, 2016
272016
Uniform generation of random graphs with power-law degree sequences
P Gao, N Wormald
arXiv preprint arXiv:1709.02674, 2017
242017
Arboricity and spanning-tree packing in random graphs with an application to load balancing
P Gao, X Pérez-Giménez, CM Sato
Proceedings of the twenty-fifth annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2014
21*2014
Full rainbow matchings in graphs and hypergraphs
P Gao, R Ramadurai, IM Wanless, N Wormald
Combinatorics, Probability and Computing 30 (5), 762-780, 2021
202021
The rank of sparse random matrices
A Coja-Oghlan, AA Ergür, P Gao, S Hetterich, M Rolvien
Proceedings of the Fourteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2020
192020
Counting triangles in power-law uniform random graphs
P Gao, R van der Hofstad, A Southwell, C Stegehuis
arXiv preprint arXiv:1812.04289, 2018
182018
Sandwiching random regular graphs between binomial random graphs
P Gao, M Isaev, BD McKay
Proceedings of the Fourteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2020
162020
On the longest paths and the diameter in random Apollonian networks
E Ebrahimzadeh, L Farczadi, P Gao, A Mehrabian, CM Sato, N Wormald, ...
Electronic Notes in Discrete Mathematics 43, 355-365, 2013
162013
Mixing time of the switch Markov chain and stable degree sequences
P Gao, C Greenhill
Discrete Applied Mathematics 291, 143-162, 2021
152021
Perfect matchings in the semirandom graph process
P Gao, C MacRury, P Prałat
SIAM Journal on Discrete Mathematics 36 (2), 1274-1290, 2022
142022
Hamilton cycles in the semi-random graph process
P Gao, B Kamiński, C MacRury, P Prałat
European Journal of Combinatorics 99, 103423, 2022
142022
On longest paths and diameter in random Apollonian networks
E Ebrahimzadeh, L Farczadi, P Gao, A Mehrabian, CM Sato, N Wormald, ...
Random structures & algorithms 45 (4), 703-725, 2014
132014
Orientability thresholds for random hypergraphs
P Gao, N Wormald
Combinatorics, Probability and Computing 24 (5), 774-824, 2015
112015
On the geometric Ramsey number of outerplanar graphs
J Cibulka, P Gao, M Krčál, T Valla, P Valtr
Discrete & Computational Geometry 53, 64-79, 2015
102015
Induced subgraphs in sparse random graphs with given degree sequences
P Gao, Y Su, N Wormald
European Journal of Combinatorics 33 (6), 1142-1166, 2012
102012
Subgraph probability of random graphs with specified degrees and applications to chromatic number and connectivity
P Gao, Y Ohapkin
Random Structures & Algorithms 62 (4), 911-934, 2023
92023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20