Παρακολούθηση
Mauro Nicolao
Mauro Nicolao
SoapBox Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα soapboxlabs.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic assessment of English learner pronunciation using discriminative classifiers
M Nicolao, AV Beeston, T Hain
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
392015
Reactive speech synthesis: actively managing phonetic contrast along an H&H continuum.
RK Moore, M Nicolao
ICPhS, 1422-1425, 2011
212011
A framework for collecting realistic recordings of dysarthric speech-the homeservice corpus
M Nicolao, H Christensen, S Cunningham, P Green, T Hain
Proceedings of LREC 2016, 2016
202016
C2H: A Computational Model of H&H-based Phonetic Contrast in Synthetic Speech.
M Nicolao, J Latorre, RK Moore
Interspeech, 987-990, 2012
202012
Voice GMM modelling for FESTIVAL/MBROLA emotive TTS synthesis.
M Nicolao, C Drioli, P Cosi
INTERSPEECH, 1794-1797, 2006
162006
Toward a needs-based architecture for ‘intelligent’communicative agents: Speaking with intention
RK Moore, M Nicolao
Frontiers in Robotics and AI 4, 277317, 2017
152017
Comparing open source ASR toolkits on Italian children speech.
P Cosi, M Nicolao, G Paci, G Sommavilla, F Tesser
WOCCI, 1-6, 2014
132014
Unsupervised crosslingual adaptation of tokenisers for spoken language recognition
RWM Ng, M Nicolao, T Hain
Computer Speech & Language 46, 327-342, 2017
112017
Improved acoustic modelling for automatic literacy assessment of children
M Nicolao, M Sanders, T Hain
Proceedings of Interspeech 2018, 1666-1670, 2018
82018
The Sheffield language recognition system in NIST LRE 2015.
RWM Ng, M Nicolao, O Saz, M Hasan, B Chettri, M Doulaty, T Lee, T Hain
Odyssey, 181-187, 2016
82016
Two vocoder techniques for neutral to emotional timbre conversion.
F Tesser, E Zovato, M Nicolao, P Cosi
SSW, 130-135, 2010
82010
Connected Digits Recognition Task: ISTC–CNR Comparison of Open Source Tools
P Cosi, M Nicolao
CD Proceedings of EVALITA Workshop, 9-12, 2009
72009
Comparing SPHINX vs. SONIC Italian Children Speech Recognition Systems
M Nicolao, P Cosi
7th Conference of the Italian Association of Speech Sciences, 840-851, 2011
62011
Speech-enabled environmental control in an AAL setting for people with speech disorders: a case study
H Christensen, M Nicolao, S Cunningham, S Deena, P Green, T Hain
IET International Conference on Technologies for Active and Assisted Living …, 2015
52015
A phonetic-contrast motivated adaptation to control the degree-of-articulation on Italian HMM-based synthetic voices.
M Nicolao, F Tesser, RK Moore
SSW, 107-112, 2013
52013
Sviluppo di un sistema di riconoscimento per l’Arabo: problemi e soluzioni
P Cosi, M Nicolao, G Sommavilla, G Tisato
Proceedings of AISV 2007, 4th Conference of AISV, Reggio Calabria, Italy, 2007
42007
Establishing some principles of human speech production through two-dimensional computational models
M Nicolao, RK Moore
SAPA-SCALE Conference, 2012
32012
Using phone features to improve dialogue state tracking generalisation to unseen states
I Casanueva, T Hain, M Nicolao, P Green
Proceeding of SIGDIAL 2016, 2016
22016
P8-Active Speech Modifications
Y Stylianou, V Hazan, V Aubanel, E Godoy, S Granlund, M Huckvale, ...
International Summer Workshop on Multimodal Interfaces, 2012
22012
Consonant production control in a computational model of hyper & hypo theory (C2H)
M Nicolao, RK Moore
The Listening Talker, 76, 2012
22012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20