Παρακολούθηση
Enrico Coiera
Enrico Coiera
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mq.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Some unintended consequences of information technology in health care: the nature of patient care information system-related errors
JS Ash, M Berg, E Coiera
Journal of the American Medical Informatics Association 11 (2), 104-112, 2004
22892004
The Guide to health informatics 3rd Ed.
E Coiera
CRC Press Boca Raton Fl., 2015
8302015
Gene cassettes and cassette arrays in mobile resistance integrons
SR Partridge, G Tsafnat, E Coiera, JR Iredell
FEMS microbiology reviews 33 (4), 757-784, 2009
6742009
Communication behaviours in a hospital setting: an observational study
E Coiera, V Tombs
British Medical Journal 316 (7132), 673-7, 1998
6651998
When conversation is better than computation
E Coiera
Journal of the American Medical Informatics Association 7 (3), 277-286, 2000
6112000
Conversational agents in healthcare: a systematic review
L Laranjo, AG Dunn, HL Tong, AB Kocaballi, J Chen, R Bashir, D Surian, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 25 (9), 1248-1258, 2018
5012018
Communication loads on clinical staff in the emergency department
EW Coiera, RA Jayasuriya, J Hardy, A Bannan, MEC Thorpe
Medical Journal of Australia 176 (9), 415-418, 2002
4572002
CareTrack: assessing the appropriateness of health care delivery in Australia
WB Runciman, TD Hunt, NA Hannaford, PD Hibbert, JI Westbrook, ...
Medical Journal of Australia 197 (2), 100-105, 2012
4192012
Guide to Medical Informatics, the Internet and Telemedicine
E Coiera
Chapman and Hall, 1997
3961997
The impact of interruptions on clinical task completion
JI Westbrook, E Coiera, WTM Dunsmuir, BM Brown, N Kelk, R Paoloni, ...
BMJ Quality & Safety 19 (4), 284-289, 2010
3472010
Improving Clinical Communication: A View from Psychology
J Parker, E Coiera
Journal of the American Medical Informatics Association 7 (5), 453-461, 2000
3452000
Systematic review automation technologies
G Tsafnat, P Glasziou, MK Choong, A Dunn, F Galgani, E Coiera
Systematic reviews 3 (1), 1-15, 2014
3052014
Four rules for the reinvention of health care
E Coiera
Bmj 328 (7449), 1197-1199, 2004
2922004
Interdisciplinary communication: An uncharted source of medical error?
G Alvarez, E Coiera
Journal of critical care 21 (3), 236-242, 2006
2792006
A systematic review of failures in handoff communication during intrahospital transfers
MS Ong, E Coiera
The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety 37 (6), 274-AP8, 2011
2302011
The Internet's challenge to health care provision
E Coiera
Bmj 312 (7022), 3-4, 1996
2241996
Associations between exposure to and expression of negative opinions about human papillomavirus vaccines on social media: an observational study
AG Dunn, J Leask, X Zhou, KD Mandl, E Coiera
Journal of medical Internet research 17 (6), e4343, 2015
2202015
Using FDA reports to inform a classification for health information technology safety problems
F Magrabi, MS Ong, W Runciman, E Coiera
Journal of the American Medical Informatics Association 19 (1), 45-53, 2012
2202012
Multimethod evaluation of information and communication technologies in health in the context of wicked problems and sociotechnical theory
JI Westbrook, J Braithwaite, A Georgiou, A Ampt, N Creswick, E Coiera, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 14 (6), 746-755, 2007
2202007
Interruptive communication patterns in the intensive care unit ward round
G Alvarez, E Coiera
International Journal of Medical Informatics 74, 791-796, 2005
2172005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20