Παρακολούθηση
Jack Knetsch
Jack Knetsch
Emeritus Professor, Simon Fraser University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sfu.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias
D Kahneman, JL Knetsch, RH Thaler
Journal of Economic perspectives 5 (1), 193-206, 1991
8168*1991
Experimental tests of the endowment effect and the Coase theorem
D Kahneman, JL Knetsch, RH Thaler
Journal of political Economy 98 (6), 1325-1348, 1990
64761990
Fairness as a constraint on profit seeking: Entitlements in the market
D Kahneman, JL Knetsch, R Thaler
The American economic review, 728-741, 1986
52501986
Fairness and the assumptions of economics
D Kahneman, JL Knetsch, RH Thaler
Journal of business, S285-S300, 1986
36921986
Economics of outdoor recreation
M Clawson, JL Knetsch
Routledge, 2013
33352013
Valuing public goods: the purchase of moral satisfaction
D Kahneman, JL Knetsch
Journal of environmental economics and management 22 (1), 57-70, 1992
28681992
The endowment effect and evidence of nonreversible indifference curves
JL Knetsch
The american Economic review 79 (5), 1277-1284, 1989
15741989
Willingness to pay and compensation demanded: Experimental evidence of an unexpected disparity in measures of value
JL Knetsch, JA Sinden
The Quarterly Journal of Economics 99 (3), 507-521, 1984
15511984
Outdoor recreation demands and benefits
JL Knetsch
Land economics 39 (4), 387-396, 1963
3411963
Environmental policy implications of disparities between willingness to pay and compensation demanded measures of values
JL Knetsch
Journal of Environmental Economics and Management 18 (3), 227-237, 1990
3071990
Time bias in recreation benefit estimates
FJ Cesario, JL Knetsch
Water Resources Research 6 (3), 700-704, 1970
2981970
Comparison of methods for recreation evaluation
JL Knetsch, RK Davis
Land and Leisure, 151-166, 2019
2712019
A recreation site demand and benefit estimation model
FJ Cesario, JL Knetsch
Regional studies 10 (1), 97-104, 1976
2321976
The endowment effect and repeated market trials: Is the Vickrey auction demand revealing?
JL Knetsch, FF Tang, RH Thaler
Experimental economics 4, 257-269, 2001
2302001
The persistence of evaluation disparities
JL Knetsch, JA Sinden
The quarterly journal of economics 102 (3), 691-695, 1987
1661987
Judicial choice and disparities between measures of economic values
D Cohen, JL Knetsch
Osgoode Hall LJ 30, 737, 1992
1651992
The endowment effect and the reference state: Evidence and manipulations
JL Knetsch, WK Wong
Journal of Economic Behavior & Organization 71 (2), 407-413, 2009
1642009
Contingent valuation and the value of public goods: reply
D Kahnemant, JL Knetsch
Journal of Environmental Economics and Management 22 (1), 90-94, 1992
1591992
Environmental valuation: some problems of wrong questions and misleading answers
JL Knetsch
Environmental Values 3 (4), 351-368, 1994
1541994
Expropriation of private property and the basis for compensation
JL Knetsch, TE Borcherding
U. Toronto LJ 29, 237, 1979
1211979
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20