Παρακολούθηση
Dionysios Katerelos
Dionysios Katerelos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ionio.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Matrix cracking in polymeric composites laminates: Modelling and experiments
DTG Katerelos, M Kashtalyan, C Soutis, C Galiotis
Composites Science and Technology 68 (12), 2310-2317, 2008
732008
Aramid fibers; a multifunctional sensor for monitoring stress/strain fields and damage development in composite materials
J Parthenios, DG Katerelos, GC Psarras, C Galiotis
Engineering Fracture Mechanics 69 (9), 1067-1087, 2002
572002
Energy criterion for modelling damage evolution in cross-ply composite laminates
DTG Katerelos, J Varna, C Galiotis
Composites Science and Technology 68 (12), 2318-2324, 2008
402008
Local strain re-distribution and stiffness degradation in cross-ply polymer composites under tension
DG Katerelos, LN McCartney, C Galiotis
Acta Materialia 53 (12), 3335-3343, 2005
352005
Design and construction of a vehicular bridge made of glass/polyester pultruded box beams
V Kostopoulos, YP Markopoulos, DE Vlachos, D Katerelos, C Galiotis, ...
Plastics, rubber and composites 34 (4), 201-207, 2005
302005
Axial strain redistribution resulting from off-axis ply cracking in polymer composites
DG Katerelos, C Galiotis
Applied Physics Letters 85 (17), 3752-3754, 2004
292004
Measurement and modeling of stress concentration around a circular notch
BP Arjyal, DG Katerelos, C Filiou, C Galiotis
Experimental mechanics 40 (3), 248-255, 2000
282000
In situ damage monitoring of cross-ply laminates using acoustic emission
DTG Katerelos, A Paipetis, T Loutas, G Sotiriadis, V Kostopoulos, SL Ogin
Plastics, rubber and composites 38 (6), 229-234, 2009
272009
Effect of off–Axis matrix cracking on stiffness of symmetric angle-ply composite laminates
DG Katerelos, LN McCartney, C Galiotis
International journal of fracture 139 (3), 529-536, 2006
252006
Analysis of matrix cracking in GFRP laminates using Raman spectroscopy
DTG Katerelos, P Lundmark, J Varna, C Galiotis
Composites science and technology 67 (9), 1946-1954, 2007
212007
A simple model for the prediction of the fatigue delamination growth of impacted composite panels
DG Katerelos, A Paipetis, V Kostopoulos
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 27 (10), 911-922, 2004
212004
Variational models for shear modulus of symmetric and balanced laminates with cracks in 90-layer
DTG Katerelos, A Krasnikovs, J Varna
International journal of solids and structures 71, 169-179, 2015
142015
Automated tonal balance enhancement for audio mastering applications
SI Mimilakis, K Drossos, A Floros, D Katerelos
Audio Engineering Society Convention 134, 2013
132013
Alteration of the mechanical behaviour of polypropylene owing to successive introduction of multiwall carbon nanotubes and stretching
DTG Katerelos, R Joffe, D Labou, L Wallstrom
Mechanics of composite materials 45 (4), 423-434, 2009
102009
Strain redistribution in composite laminates resulting from off-axis ply cracking
DG Katerelos, J Parthenios, C Galiotis
Recent Advances in Composite Materials, 139-150, 2003
92003
Determination of stiffness reduction and residual strain caused by transverse cracking using an embedded aramid fiber strain sensor
DG Katerelos, C Galiotis, SL Ogin, RD Whattingham
Proceedings of ECCM 9,(Proc. on CD) June, 2000
92000
Secondary damage effect on stress redistribution in laminated composites
DTG Katerelos, J Varna
International Journal of Damage Mechanics 22 (5), 752-769, 2013
72013
Post-Impact Fatigue Behavior of Composite Laminates
A Paipetis, DTG Katerelos
Nova Science Publishers, Incorporated, 2011
72011
Raman spectroscopy investigation of stiffness change and residual strains due to matrix cracking
DG Katerelos, P Lundmark, J Varna, C Galiotis
Mechanics of composite materials 42 (6), 535-546, 2006
42006
Post-impact-fatigue behaviour of composite laminates: Current and novel technologies for enhanced damage tolerance
A Paipetis, DTG Katerelos
Compos. Laminates Prop. Perform. Appl, 1-82, 2010
32010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20