Παρακολούθηση
Thanos G. Stavropoulos
Thanos G. Stavropoulos
Pfizer Center for Digital Innovation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pfizer.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
IoT wearable sensors and devices in elderly care: a literature review
TG Stavropoulos, A Papastergiou, L Mpaltadoros, S Nikolopoulos, ...
Sensors 20 (10), 2826, 2020
1992020
BOnSAI: a smart building ontology for ambient intelligence
TG Stavropoulos, D Vrakas, D Vlachava, N Bassiliades
Proceedings of the 2nd international conference on web intelligence, mining …, 2012
1532012
A novel and intelligent home monitoring system for care support of elders with cognitive impairment
I Lazarou, A Karakostas, TG Stavropoulos, T Tsompanidis, G Meditskos, ...
Journal of Alzheimer's Disease 54 (4), 1561-1591, 2016
1102016
Utilizing a Wristband Sensor to Measure the Stress Level for People with Dementia
B Kikhia, TG Stavropoulos, S Andreadis, N Karvonen, I Kompatsiaris, ...
Sensors 16 (12), 1989, 2016
872016
A survey of service composition in ambient intelligence environments
TG Stavropoulos, D Vrakas, I Vlahavas
Artificial Intelligence Review 40 (3), 247-270, 2013
682013
aWESoME: A web service middleware for ambient intelligence
TG Stavropoulos, K Gottis, D Vrakas, I Vlahavas
Expert Systems with Applications 40 (11), 4380-4392, 2013
672013
Demaware2: Integrating sensors, multimedia and semantic analysis for the ambient care of dementia
TG Stavropoulos, G Meditskos, I Kompatsiaris
Pervasive and Mobile Computing 34, 126-145, 2017
522017
Rule-based approaches for energy savings in an ambient intelligence environment
TG Stavropoulos, E Kontopoulos, N Bassiliades, J Argyriou, A Bikakis, ...
Pervasive and Mobile Computing 19, 1-23, 2015
462015
Multi-modal activity recognition from egocentric vision, semantic enrichment and lifelogging applications for the care of dementia
G Meditskos, PM Plans, TG Stavropoulos, J Benois-Pineau, V Buso, ...
Journal of Visual Communication and Image Representation 51, 169-190, 2018
402018
System architecture for a smart university building
TG Stavropoulos, A Tsioliaridou, G Koutitas, D Vrakas, I Vlahavas
International Conference on Artificial Neural Networks, 477-482, 2010
382010
Utilizing ambient and wearable sensors to monitor sleep and stress for people with BPSD in nursing homes
B Kikhia, TG Stavropoulos, G Meditskos, I Kompatsiaris, J Hallberg, ...
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 9 (2), 261-273, 2018
332018
Long-Term Impact of Intelligent Monitoring Technology on People with Cognitive Impairment: An Observational Study
I Lazarou, TG Stavropoulos, G Meditskos, S Andreadis, IY Kompatsiaris, ...
Journal of Alzheimer's Disease 70 (3), 757-792, 2019
262019
Sensor-based in-home monitoring of people with dementia using remote web technologies
A Karakostas, I Lazarou, G Meditskos, TG Stavropoulos, I Kompatsiaris, ...
2015 International Conference on Interactive Mobile Communication …, 2015
242015
A smart university platform for building energy monitoring and savings
TG Stavropoulos, G Koutitas, D Vrakas, E Kontopoulos, I Vlahavas
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 8 (3), 301-323, 2016
232016
The tomaco hybrid matching framework for SAWSDL semantic web services
TG Stavropoulos, S Andreadis, N Bassiliades, D Vrakas, I Vlahavas
IEEE Transactions on Services Computing 9 (6), 954-967, 2015
222015
Real-time health monitoring and contextualised alerts using wearables
TG Stavropoulos, G Meditskos, S Andreadis, I Kompatsiaris
2015 International Conference on Interactive Mobile Communication …, 2015
202015
The DemaWare service-oriented AAL platform for people with dementia.
TG Stavropoulos, G Meditskos, E Kontopoulos, I Kompatsiaris
AI-AM/NetMed@ ECAI, 11-15, 2014
202014
Wearable Devices for Assessing Function in Alzheimer's Disease: A European Public Involvement Activity About the Features and Preferences of Patients and Caregivers
TG Stavropoulos, I Lazarou, A Diaz, D Gove, J Georges, NV Manyakov, ...
Frontiers in Aging Neuroscience 13, 2021
192021
SemaDrift: A hybrid method and visual tools to measure semantic drift in ontologies
TG Stavropoulos, S Andreadis, E Kontopoulos, I Kompatsiaris
Journal of Web Semantics 54, 87-106, 2019
192019
A Framework for Measuring Semantic Drift in Ontologies.
TG Stavropoulos, S Andreadis, M Riga, E Kontopoulos, P Mitzias, ...
SEMANTiCS (Posters, Demos, SuCCESS), 2016
172016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20