Παρακολούθηση
David Silver
David Silver
DeepMind, UCL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human-level control through deep reinforcement learning
V Mnih, K Kavukcuoglu, D Silver, AA Rusu, J Veness, MG Bellemare, ...
nature 518 (7540), 529-533, 2015
269342015
Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search
D Silver, A Huang, CJ Maddison, A Guez, L Sifre, G Van Den Driessche, ...
nature 529 (7587), 484-489, 2016
173022016
Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold
J Jumper, R Evans, A Pritzel, T Green, M Figurnov, O Ronneberger, ...
Nature 596 (7873), 583-589, 2021
169042021
Continuous control with deep reinforcement learning
TP Lillicrap, JJ Hunt, A Pritzel, N Heess, T Erez, Y Tassa, D Silver, ...
arXiv preprint arXiv:1509.02971, 2015
141312015
Playing atari with deep reinforcement learning
V Mnih, K Kavukcuoglu, D Silver, A Graves, I Antonoglou, D Wierstra, ...
arXiv preprint arXiv:1312.5602, 2013
134722013
Asynchronous methods for deep reinforcement learning
V Mnih, AP Badia, M Mirza, A Graves, T Lillicrap, T Harley, D Silver, ...
International conference on machine learning, 1928-1937, 2016
99422016
Mastering the game of go without human knowledge
D Silver, J Schrittwieser, K Simonyan, I Antonoglou, A Huang, A Guez, ...
nature 550 (7676), 354-359, 2017
98822017
Deep reinforcement learning with double q-learning
H Van Hasselt, A Guez, D Silver
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 30 (1), 2016
78512016
Deterministic policy gradient algorithms
D Silver, G Lever, N Heess, T Degris, D Wierstra, M Riedmiller
International conference on machine learning, 387-395, 2014
44712014
Prioritized experience replay
T Schaul, J Quan, I Antonoglou, D Silver
arXiv preprint arXiv:1511.05952, 2015
42562015
A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play
D Silver, T Hubert, J Schrittwieser, I Antonoglou, M Lai, A Guez, M Lanctot, ...
Science 362 (6419), 1140-1144, 2018
37932018
Grandmaster level in StarCraft II using multi-agent reinforcement learning
O Vinyals, I Babuschkin, WM Czarnecki, M Mathieu, A Dudzik, J Chung, ...
Nature 575 (7782), 350-354, 2019
36542019
Improved protein structure prediction using potentials from deep learning
AW Senior, R Evans, J Jumper, J Kirkpatrick, L Sifre, T Green, C Qin, ...
Nature 577 (7792), 706-710, 2020
27142020
Rainbow: Combining improvements in deep reinforcement learning
M Hessel, J Modayil, H Van Hasselt, T Schaul, G Ostrovski, W Dabney, ...
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 32 (1), 2018
22732018
Mastering chess and shogi by self-play with a general reinforcement learning algorithm
D Silver, T Hubert, J Schrittwieser, I Antonoglou, M Lai, A Guez, M Lanctot, ...
arXiv preprint arXiv:1712.01815, 2017
19792017
Mastering atari, go, chess and shogi by planning with a learned model
J Schrittwieser, I Antonoglou, T Hubert, K Simonyan, L Sifre, S Schmitt, ...
Nature 588 (7839), 604-609, 2020
18762020
Monte-Carlo planning in large POMDPs
D Silver, J Veness
Advances in neural information processing systems 23, 2010
13412010
Reinforcement learning with unsupervised auxiliary tasks
M Jaderberg, V Mnih, WM Czarnecki, T Schaul, JZ Leibo, D Silver, ...
arXiv preprint arXiv:1611.05397, 2016
12912016
Universal value function approximators
T Schaul, D Horgan, K Gregor, D Silver
International conference on machine learning, 1312-1320, 2015
10872015
Emergence of locomotion behaviours in rich environments
N Heess, D Tb, S Sriram, J Lemmon, J Merel, G Wayne, Y Tassa, T Erez, ...
arXiv preprint arXiv:1707.02286, 2017
10122017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20