Gustavo Henrique Paetzold
Gustavo Henrique Paetzold
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utfpr.edu.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval 2016 task 11: Complex word identification
G Paetzold, L Specia
Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2016
1142016
Multi-level translation quality prediction with quest++
L Specia, G Paetzold, C Scarton
Proceedings of ACL-IJCNLP 2015 System Demonstrations, 115-120, 2015
962015
Unsupervised lexical simplification for non-native speakers
G Paetzold, L Specia
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30 (1), 2016
822016
A report on the complex word identification shared task 2018
SM Yimam, C Biemann, S Malmasi, GH Paetzold, L Specia, S Štajner, ...
arXiv preprint arXiv:1804.09132, 2018
662018
Lexenstein: A framework for lexical simplification
G Paetzold, L Specia
Proceedings of ACL-IJCNLP 2015 System Demonstrations, 85-90, 2015
662015
Benchmarking lexical simplification systems
G Paetzold, L Specia
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
462016
Text simplification as tree transduction
G Paetzold, L Specia
Proceedings of the 9th Brazilian Symposium in Information and Human Language …, 2013
422013
Inferring psycholinguistic properties of words
G Paetzold, L Specia
Proceedings of the 2016 conference of the North American chapter of the …, 2016
402016
Lexical simplification with neural ranking
G Paetzold, L Specia
Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the …, 2017
382017
Quality estimation for machine translation
L Specia, C Scarton, GH Paetzold
Synthesis Lectures on Human Language Technologies 11 (1), 1-162, 2018
342018
A survey on lexical simplification
GH Paetzold, L Specia
Journal of Artificial Intelligence Research 60, 549-593, 2017
302017
Reliable lexical simplification for non-native speakers
G Paetzold
Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the …, 2015
292015
Sv000gg at semeval-2016 task 11: Heavy gauge complex word identification with system voting
G Paetzold, L Specia
Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2016
282016
Learning how to simplify from explicit labeling of complex-simplified text pairs
F Alva-Manchego, J Bingel, G Paetzold, C Scarton, L Specia
Proceedings of the Eighth International Joint Conference on Natural Language …, 2017
252017
Shef-nn: Translation quality estimation with neural networks
K Shah, V Logacheva, G Paetzold, F Blain, D Beck, F Bougares, L Specia
Association for Computational Linguistics, 2015
242015
Text simplification from professionally produced corpora
C Scarton, G Paetzold, L Specia
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
182018
Complex word identification: Challenges in data annotation and system performance
M Zampieri, S Malmasi, G Paetzold, L Specia
arXiv preprint arXiv:1710.04989, 2017
182017
Lexical Simplification for Non-Native English Speakers
GH Paetzold
University of Sheffield, 2016
182016
Lexi: A tool for adaptive, personalized text simplification
J Bingel, G Paetzold, A Søgaard
Proceedings of the 27th International Conference on Computational …, 2018
162018
Collecting and exploring everyday language for predicting psycholinguistic properties of words
G Paetzold, L Specia
Proceedings of COLING 2016, the 26th International Conference on …, 2016
152016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20