Παρακολούθηση
Steve Seitz
Steve Seitz
Professor of Computer Science & Engineering, University of Washington; Google Corporation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.washington.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Photo tourism: exploring photo collections in 3D
N Snavely, SM Seitz, R Szeliski
ACM siggraph 2006 papers, 835-846, 2006
42912006
A comparison and evaluation of multi-view stereo reconstruction algorithms
SM Seitz, B Curless, J Diebel, D Scharstein, R Szeliski
2006 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2006
29872006
Modeling the world from internet photo collections
N Snavely, SM Seitz, R Szeliski
International journal of computer vision 80 (2), 189-210, 2008
26262008
Building rome in a day
S Agarwal, Y Furukawa, N Snavely, I Simon, B Curless, SM Seitz, ...
Communications of the ACM 54 (10), 105-112, 2011
24212011
A theory of shape by space carving
KN Kutulakos, SM Seitz
International journal of computer vision 38 (3), 199-218, 2000
19492000
Photorealistic scene reconstruction by voxel coloring
SM Seitz, CR Dyer
International Journal of Computer Vision 35 (2), 151-173, 1999
14461999
View Morphing
S Seitz, C Dyer
SIGGRAPH, 21-30, 1996
13331996
Multicore bundle adjustment
C Wu, S Agarwal, B Curless, SM Seitz
CVPR 2011, 3057-3064, 2011
10042011
Towards internet-scale multi-view stereo
Y Furukawa, B Curless, SM Seitz, R Szeliski
2010 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2010
9762010
Dynamicfusion: Reconstruction and tracking of non-rigid scenes in real-time
RA Newcombe, D Fox, SM Seitz
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
8742015
The megaface benchmark: 1 million faces for recognition at scale
I Kemelmacher-Shlizerman, SM Seitz, D Miller, E Brossard
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
8442016
Synthesizing obama: learning lip sync from audio
S Suwajanakorn, SM Seitz, I Kemelmacher-Shlizerman
ACM Transactions on Graphics (ToG) 36 (4), 1-13, 2017
8332017
Multi-view stereo for community photo collections
M Goesele, N Snavely, B Curless, H Hoppe, SM Seitz
2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision, 1-8, 2007
8212007
Rapid shape acquisition using color structured light and multi-pass dynamic programming
L Zhang, B Curless, SM Seitz
Proceedings. First International Symposium on 3D Data Processing …, 2002
7572002
Spacetime faces: high resolution capture for modeling and animation
L Zhang, N Snavely, B Curless, SM Seitz
ACM SIGGRAPH 2004 Papers, 548-558, 2004
7412004
Bundle adjustment in the large
S Agarwal, N Snavely, SM Seitz, R Szeliski
European conference on computer vision, 29-42, 2010
5072010
Shape and spatially-varying brdfs from photometric stereo
DB Goldman, B Curless, A Hertzmann, SM Seitz
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 32 (6), 1060-1071, 2009
4742009
Manhattan-world stereo
Y Furukawa, B Curless, SM Seitz, R Szeliski
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1422-1429, 2009
4722009
Structure from motion without correspondence
F Dellaert, SM Seitz, CE Thorpe, S Thrun
Proceedings IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR …, 2000
4602000
Spacetime stereo: Shape recovery for dynamic scenes
L Zhang, B Curless, SM Seitz
2003 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2003
4522003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20