Παρακολούθηση
Federica Bondioli
Federica Bondioli
Professore Ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali, Politecnico di Torino
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polito.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
3D printing processes for photocurable polymeric materials: technologies, materials, and future trends
G Taormina, C Sciancalepore, M Messori, F Bondioli
Journal of applied biomaterials & functional materials 16 (3), 151-160, 2018
2212018
Self-cleaning and de-polluting stone surfaces: TiO2 nanoparticles for limestone
E Quagliarini, F Bondioli, GB Goffredo, C Cordoni, P Munafò
Construction and Building Materials 37, 51-57, 2012
2112012
Conventional and Microwave‐Hydrothermal Synthesis of TiO2 Nanopowders
AB Corradi, F Bondioli, B Focher, AM Ferrari, C Grippo, E Mariani, C Villa
Journal of the American Ceramic Society 88 (9), 2639-2641, 2005
1932005
Enhancing the mechanical properties of porcelain stoneware tiles: a microstructural approach
C Leonelli, F Bondioli, P Veronesi, M Romagnoli, T Manfredini, ...
Journal of the European Ceramic Society 21 (6), 785-793, 2001
1882001
Durability of self-cleaning TiO2 coatings on fired clay brick façades: Effects of UV exposure and wet & dry cycles
L Graziani, E Quagliarini, F Bondioli, M D'Orazio
Building and Environment 71, 193-203, 2014
1622014
Syntheses of Fe2O3/silica red inorganic inclusion pigments for ceramic applications
F Bondioli, AM Ferrari, C Leonelli, T Manfredini
Materials Research Bulletin 33 (5), 723-729, 1998
1591998
Application of zirconia in dentistry: biological, mechanical and optical considerations
CÂM Volpato, LGD Garbelotto, MC Fredel, F Bondioli
Advances in ceramics-electric and magnetic ceramics, bioceramics, ceramics …, 2011
1472011
Self-cleaning materials on Architectural Heritage: Compatibility of photo-induced hydrophilicity of TiO2 coatings on stone surfaces
E Quagliarini, F Bondioli, GB Goffredo, A Licciulli, P Munafò
Journal of Cultural Heritage 14 (1), 1-7, 2013
1432013
Microwave‐hydrothermal synthesis of nanocrystalline zirconia powders
F Bondioli, AM Ferrari, C Leonelli, C Siligardi, GC Pellacani
Journal of the American Ceramic Society 84 (11), 2728-2730, 2001
1362001
Porous scaffolds of polycaprolactone reinforced with in situ generated hydroxyapatite for bone tissue engineering
P Fabbri, F Bondioli, M Messori, C Bartoli, D Dinucci, F Chiellini
Journal of Materials Science: Materials in Medicine 21, 343-351, 2010
1332010
Reaction Mechanism in Alumina/Chromia (Al2O3–Cr2O3) Solid Solutions Obtained by Coprecipitation
F Bondioli, AM Ferrari, C Leonelli, T Manfredini, L Linati, P Mustarelli
Journal of the American Ceramic Society 83 (8), 2036-2040, 2000
1242000
Tensile characterization of basalt fiber rods and ropes: A first contribution
E Quagliarini, F Monni, S Lenci, F Bondioli
Construction and Building Materials 34, 372-380, 2012
1212012
Modeling of ceramic particles filled polymer–matrix nanocomposites
V Cannillo, F Bondioli, L Lusvarghi, M Montorsi, M Avella, ME Errico, ...
Composites science and technology 66 (7-8), 1030-1037, 2006
1182006
Epoxy‐silica nanocomposites: Preparation, experimental characterization, and modeling
F Bondioli, V Cannillo, E Fabbri, M Messori
Journal of applied polymer science 97 (6), 2382-2386, 2005
1152005
Highly porous PHB-based bioactive scaffolds for bone tissue engineering by in situ synthesis of hydroxyapatite
M Degli Esposti, F Chiellini, F Bondioli, D Morselli, P Fabbri
Materials Science and Engineering: C 100, 286-296, 2019
1142019
Smart surfaces for architectural heritage: Preliminary results about the application of TiO2-based coatings on travertine
E Quagliarini, F Bondioli, GB Goffredo, A Licciulli, P Munafò
Journal of Cultural Heritage 13 (2), 204-209, 2012
1122012
Nonconventional synthesis of praseodymium-doped ceria by flux method
F Bondioli, AB Corradi, T Manfredini, C Leonelli, R Bertoncello
Chemistry of Materials 12 (2), 324-330, 2000
1122000
Nanosized CeO2 powders obtained by flux method
F Bondioli, AB Corradi, C Leonelli, T Manfredini
Materials Research Bulletin 34 (14-15), 2159-2166, 1999
1071999
Synthesis and characterization of nanosized ceria powders by microwave–hydrothermal method
AB Corradi, F Bondioli, AM Ferrari, T Manfredini
Materials research bulletin 41 (1), 38-44, 2006
1062006
Pullout behavior of polypropylene macro-synthetic fibers treated with nano-silica
P Di Maida, E Radi, C Sciancalepore, F Bondioli
Construction and Building Materials 82, 39-44, 2015
1022015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20