Παρακολούθηση
Aphrodite Tsaballa
Aphrodite Tsaballa
Institute of Plant Breeding and Genetic Resources [ELGO - Dimitra]
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ipgrb.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Durum wheat breeding in the Mediterranean region: Current status and future prospects
IN Xynias, I Mylonas, EG Korpetis, E Ninou, A Tsaballa, ID Avdikos, ...
Agronomy 10 (3), 432, 2020
1382020
Multiple evidence for the role of an Ovate-like gene in determining fruit shape in pepper
A Tsaballa, K Pasentsis, N Darzentas, AS Tsaftaris
BMC plant biology 11, 1-16, 2011
1072011
Molecular studies of inheritable grafting induced changes in pepper (Capsicum annuum) fruit shape
A Tsaballa, C Athanasiadis, K Pasentsis, I Ganopoulos, I Nianiou-Obeidat, ...
Scientia Horticulturae 149, 2-8, 2013
962013
Vegetable grafting from a molecular point of view: the involvement of epigenetics in rootstock-scion interactions
A Tsaballa, A Xanthopoulou, P Madesis, A Tsaftaris, I Nianiou-Obeidat
Frontiers in plant science 11, 621999, 2021
532021
Combined metabolome and transcriptome profiling provides new insights into diterpene biosynthesis in S. pomifera glandular trichomes
FA Trikka, A Nikolaidis, C Ignea, A Tsaballa, LA Tziveleka, E Ioannou, ...
BMC genomics 16, 1-19, 2015
492015
Global DNA methylation changes in Cucurbitaceae inter-species grafting
E Avramidou, A Kapazoglou, FA Aravanopoulos, A Xanthopoulou, ...
Crop Breeding and Applied Biotechnology 15, 112-116, 2015
412015
Sweet cherry cultivar identification by high-resolution-melting (HRM) analysis using gene-based SNP markers
I Ganopoulos, A Tsaballa, A Xanthopoulou, P Madesis, A Tsaftaris
Plant Molecular Biology Reporter 31, 763-768, 2013
412013
Whole-genome resequencing of Cucurbita pepo morphotypes to discover genomic variants associated with morphology and horticulturally valuable traits
A Xanthopoulou, J Montero Pau, I Mellidou, C Kissoudis, J Blanca, B Picó, ...
Horticulture research 6, 94, 2019
402019
The study of a SPATULA-like bHLH transcription factor expressed during peach (Prunus persica) fruit development
E Tani, A Tsaballa, C Stedel, C Kalloniati, D Papaefthimiou, A Polidoros, ...
Plant physiology and biochemistry 49 (6), 654-663, 2011
372011
Use of the de novo transcriptome analysis of silver-leaf nightshade (Solanum elaeagnifolium) to identify gene expression changes associated with wounding and …
A Tsaballa, A Nikolaidis, F Trikka, C Ignea, SC Kampranis, AM Makris, ...
BMC genomics 16, 1-15, 2015
332015
Changes in Light Energy Utilization in Photosystem II and Reactive Oxygen Species Generation in Potato Leaves by the Pinworm Tuta absoluta
I Sperdouli, S Andreadis, J Moustaka, E Panteris, A Tsaballa, ...
Molecules 26 (10), 2984, 2021
272021
The study of two barley Type I-like MADS-boxgenes as potential targets of epigenetic regulation during seed development
A Kapazoglou, C Engineer, V Drosou, C Kalloniati, E Tani, A Tsaballa, ...
BMC Plant Biology 12, 1-22, 2012
272012
MASiVEdb: the Sirevirus plant retrotransposon database
A Bousios, E Minga, N Kalitsou, M Pantermali, A Tsaballa, N Darzentas
Bmc Genomics 13, 1-10, 2012
252012
Summer squash identification by High-Resolution-Melting (HRM) analysis using gene-based EST–SSR molecular markers
A Xanthopoulou, I Ganopoulos, A Tsaballa, I Nianiou-Obeidat, A Kalivas, ...
Plant molecular biology reporter 32, 395-405, 2014
242014
Τhe Role of a Gibberellin 20-Oxidase Gene in Fruit Development in Pepper (Capsicum annuum)
A Tsaballa, K Pasentsis, AS Tsaftaris
Plant Molecular Biology Reporter 30, 556-565, 2012
242012
Ιntra-species grafting induces epigenetic and metabolic changes accompanied by alterations in fruit size and shape of Cucurbita pepo L.
A Xanthopoulou, A Tsaballa, I Ganopoulos, A Kapazoglou, E Avramidou, ...
Plant growth regulation 87, 93-108, 2019
232019
Comprehensive approaches reveal key transcripts and metabolites highlighting metabolic diversity among three oriental tobacco varieties
A Tsaballa, E Sarrou, A Xanthopoulou, E Tsaliki, C Kissoudis, ...
Industrial Crops and Products 143, 111933, 2020
222020
Molecular characterization of Greek pepper (Capsicum annuum L) landraces with neutral (ISSR) and gene-based (SCoT and EST-SSR) molecular markers
A Tsaballa, I Ganopoulos, A Timplalexi, X Aliki, I Bosmali, NO Irini, ...
Biochemical Systematics and Ecology 59, 256-263, 2015
202015
Introducing the power of plant growth promoting microorganisms in soilless systems: A promising alternative for sustainable agriculture
S Mourouzidou, GK Ntinas, A Tsaballa, N Monokrousos
Sustainability 15 (7), 5959, 2023
92023
Taxonomic Identification and Molecular DNA Barcoding of Collected Wild-Growing Orchids Used Traditionally for Salep Production
A Tsaballa, G Kelesidis, N Krigas, V Sarropoulou, P Bagatzounis, ...
Plants 12 (17), 3038, 2023
42023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20