Παρακολούθηση
Martin K.S. Lilley
Martin K.S. Lilley
Marine Evidence team @Defra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα defra.gov.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BIODIVERSITY RESEARCH: Fidelity to foraging sites, consistency of migration routes and habitat modulation of home range by sea turtles
G Schofield, VJ Hobson, S Fossette, MKS Lilley, KA Katselidis, GC Hays
Diversity and Distributions 16 (5), 840-853, 2010
2002010
Satellite tracking large numbers of individuals to infer population level dispersal and core areas for the protection of an endangered species
G Schofield, A Dimadi, S Fossette, KA Katselidis, D Koutsoubas, ...
Diversity and distributions 19 (7), 834-844, 2013
1412013
Have jellyfish in the Irish Sea benefited from climate change and overfishing?
CP Lynam, MKS Lilley, T Bastian, TK Doyle, SE Beggs, GC Hays
Global Change Biology 17 (2), 767-782, 2011
1392011
High activity and Lévy searches: jellyfish can search the water column like fish
GC Hays, T Bastian, TK Doyle, S Fossette, AC Gleiss, MB Gravenor, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279 (1728), 465-473, 2012
1272012
Inter-annual variability in the home range of breeding turtles: implications for current and future conservation management
G Schofield, VJ Hobson, MKS Lilley, KA Katselidis, CM Bishop, P Brown, ...
Biological Conservation 143 (3), 722-730, 2010
1222010
Evidence-based marine protected area planning for a highly mobile endangered marine vertebrate
G Schofield, R Scott, A Dimadi, S Fossette, KA Katselidis, D Koutsoubas, ...
Biological Conservation 161, 101-109, 2013
1212013
Acceleration data reveal the energy management strategy of a marine ectotherm during reproduction
S Fossette, G Schofield, MKS Lilley, AC Gleiss, GC Hays
Functional Ecology, 2012
842012
Detecting elusive aspects of wildlife ecology using drones: new insights on the mating dynamics and operational sex ratios of sea turtles
G Schofield, KA Katselidis, MKS Lilley, RD Reina, GC Hays
Functional ecology 31 (12), 2310-2319, 2017
812017
Global patterns of epipelagic gelatinous zooplankton biomass
MKS Lilley, SE Beggs, TK Doyle, VJ Hobson, KHP Stromberg, GC Hays
Marine biology 158 (11), 2429-2436, 2011
642011
Conservation hotspots: implications of intense spatial area use by breeding male and female loggerheads at the Mediterranean's largest rookery
G Schofield, MKS Lilley, CM Bishop, P Brown, KA Katselidis, ...
Endangered Species Research 10, 191-202, 2009
632009
Stranding events provide indirect insights into the seasonality and persistence of jellyfish medusae (Cnidaria: Scyphozoa)
JDR Houghton, TK Doyle, J Davenport, MKS Lilley, RP Wilson, GC Hays
Hydrobiologia 589 (1), 1-13, 2007
532007
Distribution, extent of inter-annual variability and diet of the bloom-forming jellyfish Rhizostoma in European waters
MKS Lilley, JDR Houghton, GC Hays
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 89 (01 …, 2009
512009
Assessing risks and mitigating impacts of harmful algal blooms on mariculture and marine fisheries
AR Brown, M Lilley, J Shutler, C Lowe, Y Artioli, R Torres, E Berdalet, ...
Reviews in Aquaculture 12 (3), 1663-1688, 2020
492020
Accumulation of nanoparticles in “jellyfish” mucus: a bio-inspired route to decontamination of nano-waste
A Patwa, A Thiéry, F Lombard, MKS Lilley, C Boisset, JF Bramard, ...
Scientific reports 5, 11387, 2015
492015
Distribution of Pelagia noctiluca (Cnidaria, Scyphozoa) in the Ligurian Sea (NW Mediterranean Sea)
M Ferraris, L Berline, F Lombard, L Guidi, A Elineau, JM Mendoza-Vera, ...
Journal of Plankton Research 34 (10), 874-885, 2012
492012
Diving behaviour of jellyfish equipped with electronic tags
GC Hays, TK Doyle, JDR Houghton, MKS Lilley, JD Metcalfe, D Righton
Journal of plankton research 30 (3), 325-331, 2008
432008
Temporal differences across a bio-geographical boundary reveal slow response of sub-littoral benthos to climate change
H Hinz, E Capasso, M Lilley, M Frost, SR Jenkins
Marine Ecology Progress Series 423, 69-82, 2011
392011
Individual shrinking to enhance population survival: quantifying the reproductive and metabolic expenditures of a starving jellyfish, Pelagia noctiluca
MKS Lilley, A Elineau, M Ferraris, A Thiéry, L Stemmann, G Gorsky, ...
Journal of Plankton Research 36 (6), 1585-1597, 2014
312014
Culture and growth of the jellyfish Pelagia noctiluca in the laboratory
MKS Lilley, M Ferraris, A Elineau, L Berline, P Cuvilliers, L Gilletta, ...
Marine Ecology Progress Series 510, 265-273, 2014
282014
Harnessing the sun: testing a novel attachment method to record fine scale movements in Ocean Sunfish (Mola mola)
JDR Houghton, N Liebsch, TK Doyle, AC Gleiss, MKS Lilley, RP Wilson, ...
Tagging and tracking of marine animals with electronic devices, 229-242, 2009
242009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20