Παρακολούθηση
Prof. univ. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU
Prof. univ. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi,Facultatea de Chimie, Centru CERNESIM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaic.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nitrated phenols in the atmosphere: a review
MAJ Harrison, S Barra, D Borghesi, D Vione, C Arsene, RI Olariu
Atmospheric Environment 39 (2), 231-248, 2005
4192005
Sources and sinks of hydroxyl radicals upon irradiation of natural water samples
D Vione, G Falletti, V Maurino, C Minero, E Pelizzetti, M Malandrino, ...
Environmental science & technology 40 (12), 3775-3781, 2006
4042006
Photochemical reactions in the tropospheric aqueous phase and on particulate matter
D Vione, V Maurino, C Minero, E Pelizzetti, MAJ Harrison, RI Olariu, ...
Chemical Society Reviews 35 (5), 441-453, 2006
2962006
FT–IR study of the ring-retaining products from the reaction of OH radicals with phenol, o-, m-, and p-cresol
RI Olariu, B Klotz, I Barnes, KH Becker, R Mocanu
Atmospheric Environment 36 (22), 3685-3697, 2002
1962002
Inhibition vs. enhancement of the nitrate-induced phototransformation of organic substrates by the• OH scavengers bicarbonate and carbonate
D Vione, S Khanra, SC Man, PR Maddigapu, R Das, C Arsene, RI Olariu, ...
water research 43 (18), 4718-4728, 2009
1622009
A novel polymer inclusion membrane applied in chromium (VI) separation from aqueous solutions
CV Gherasim, G Bourceanu, RI Olariu, C Arsene
Journal of hazardous materials 197, 244-253, 2011
1302011
Chemical composition of rainwater in the northeastern Romania, Iasi region (2003–2006)
C Arsene, RI Olariu, N Mihalopoulos
Atmospheric Environment 41 (40), 9452-9467, 2007
1012007
Photostability and photolability of dissolved organic matter upon irradiation of natural water samples under simulated sunlight
D Vione, V Lauri, C Minero, V Maurino, M Malandrino, ME Carlotti, ...
Aquatic sciences 71, 34-45, 2009
97*2009
Kinetics, equilibrium modeling, and thermodynamics on removal of Cr (VI) ions from aqueous solution using novel composites with strong base anion exchanger microspheres …
ES Dragan, D Humelnicu, MV Dinu, RI Olariu
Chemical Engineering Journal 330, 675-691, 2017
942017
Removal of lead (II) from aqueous solutions by a polyvinyl-chloride inclusion membrane without added plasticizer
CVI Gherasim, G Bourceanu, RI Olariu, C Arsene
Journal of membrane science 377 (1-2), 167-174, 2011
842011
Rate coefficients for the gas‐phase reaction of OH radicals with selected dihydroxybenzenes and benzoquinones
RI Olariu, I Barnes, KH Becker, B Klotz
International Journal of Chemical Kinetics 32 (11), 696-702, 2000
772000
Investigations on the gas-phase photolysis and OH radical kinetics of methyl-2-nitrophenols
I Bejan, I Barnes, R Olariu, S Zhou, P Wiesen, T Benter
Physical Chemistry Chemical Physics 9 (42), 5686-5692, 2007
592007
A new heterogeneous catalytic system for decolorization and mineralization of Orange G acid dye based on hydrogen peroxide and a macroporous chelating polymer
V Dulman, SM Cucu-Man, RI Olariu, R Buhaceanu, M Dumitraş, I Bunia
Dyes and Pigments 95 (1), 79-88, 2012
552012
Assessing the transformation kinetics of 2-and 4-nitrophenol in the atmospheric aqueous phase. Implications for the distribution of both nitroisomers in the atmosphere
D Vione, V Maurino, C Minero, M Duncianu, RI Olariu, C Arsene, ...
Atmospheric Environment 43 (14), 2321-2327, 2009
532009
Enhanced antibacterial effect of silver nanoparticles obtained by electrochemical synthesis in poly (amide-hydroxyurethane) media
S Marius, H Lucian, M Marius, P Daniela, G Irina, O Romeo-Iulian, ...
Journal of Materials Science: Materials in Medicine 22, 789-796, 2011
522011
Serum trace metal and ceruloplasmin variability in individuals treated for pulmonary tuberculosis
RI Cernat, T Mihaescu, M Vornicu, D Vione, RI Olariu, C Arsene
The International journal of tuberculosis and lung disease 15 (9), 1239-1245, 2011
482011
Rate coefficients for the gas‐phase reaction of NO3 radicals with selected dihydroxybenzenes
RI Olariu, I Bejan, I Barnes, B Klotz, KH Becker, K Wirtz
International journal of chemical kinetics 36 (11), 577-583, 2004
472004
Size-resolved measurements of PM2. 5 water-soluble elements in Iasi, north-eastern Romania: Seasonality, source apportionment and potential implications for human health
AG Galon-Negru, RI Olariu, C Arsene
Science of the total environment 695, 133839, 2019
462019
Ion composition of coarse and fine particles in Iasi, north-eastern Romania: Implications for aerosols chemistry in the area
C Arsene, RI Olariu, P Zarmpas, M Kanakidou, N Mihalopoulos
Atmospheric Environment 45 (4), 906-916, 2011
462011
Kinetics of the reaction of O3 with selected benzenediols
A Tomas, RI Olariu, I Barnes, KH Becker
International journal of chemical kinetics 35 (6), 223-230, 2003
422003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20