Παρακολούθηση
Khaled Hossain Ansary
Khaled Hossain Ansary
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα l3s.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Pipeline Tweet Contextualization System at INEX 2013.
KH Ansary, AT Tran, NK Tran
CLEF (Working Notes), 2013
102013
Development of a Low Cost Portable Vending System for Prepaid Utility Meter
MM Islam, KH Ansary, SMT Ahmad, L Ali, AH Chowdhury, SML Kabir
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–2