Παρακολούθηση
Jean Goubault-Larrecq
Jean Goubault-Larrecq
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lsv.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-Hausdorff topology and domain theory: Selected topics in point-set topology
J Goubault-Larrecq
Cambridge University Press, 2013
354*2013
Higher-order unification and matching
G Dowek
Handbook of automated reasoning, 1009-1062, 2001
1552001
Cryptographic protocol analysis on real C code
J Goubault-Larrecq, F Parrennes
Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation: 6th International …, 2005
1482005
Log auditing through model-checking
M Roger, J Goubault-Larrecq
Proceedings of the 14th IEEE workshop on Computer Security Foundations, 220, 2001
1482001
A method for automatic cryptographic protocol verification
J Goubault-Larrecq
Parallel and Distributed Processing: 15 IPDPS 2000 Workshops Cancun, Mexico …, 2000
1262000
Normal form transformations
J Goubault-Larrecq, D Plaisted
Handbook of Automated Reasoning 1, 273, 2001
1142001
Forward analysis for WSTS, part I: Completions
A Finkel, J Goubault-Larrecq
arXiv preprint arXiv:0902.1587, 2009
1002009
Forward analysis for WSTS, part II: Complete WSTS
A Finkel, J Goubault-Larrecq
arXiv preprint arXiv:1208.4549, 2012
922012
Proof theory and automated deduction
J Goubault-Larrecq, I Mackie
Springer Science & Business Media, 2001
812001
Reflecting bdds in coq
KN Verma, J Goubault-Larrecq, S Prasad, S Arun-Kumar
Annual Asian Computing Science Conference, 162-181, 2000
652000
A logical framework for evaluating network resilience against faults and attacks
E Bursztein, J Goubault-Larrecq
Advances in Computer Science–ASIAN 2007. Computer and Network Security: 12th …, 2007
612007
Karp-Miller trees for a branching extension of VASS.
KN Verma, J Goubault-Larrecq
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. DMTCS [electronic …, 2005
612005
A probabilistic applied pi–calculus
J Goubault-Larrecq, C Palamidessi, A Troina
Programming Languages and Systems: 5th Asian Symposium, APLAS 2007 …, 2007
552007
The Orchids Intrusion Detection Tool
J Olivain, J Goubault-Larrecq
Computer Aided Verification: 17th International Conference, CAV 2005 …, 2005
522005
Abstraction and resolution modulo AC: How to verify Diffie–Hellman-like protocols automatically
J Goubault-Larrecq, M Roger, KN Verma
The Journal of Logic and Algebraic Programming 64 (2), 219-251, 2005
512005
Deciding H1 by resolution
J Goubault-Larrecq
Information Processing Letters 95 (3), 401-408, 2005
502005
A generalization of p-boxes to affine arithmetic
O Bouissou, E Goubault, J Goubault-Larrecq, S Putot
Computing 94, 189-201, 2012
482012
A Smell of Orchids
J Goubault-Larrecq, J Olivain
Runtime Verification: 8th International Workshop, RV 2008, Budapest, Hungary …, 2008
472008
A tableau system for linear-time temporal logic
PH Schmitt, J Goubault-Larrecq
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: Third …, 1997
461997
Logical relations for monadic types
J Goubault-Larrecq, S Lasota, D Nowak
CSL 2, 553-568, 2002
412002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20