Παρακολούθηση
Jean Goubault-Larrecq
Jean Goubault-Larrecq
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lsv.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-Hausdorff topology and domain theory: Selected topics in point-set topology
J Goubault-Larrecq
Cambridge University Press, 2013
275*2013
Higher-order unification and matching
J Goubault-Larrecq, G Nadathur
Handbook of automated reasoning 2, 1009, 2001
1502001
Log auditing through model-checking
M Roger, J Goubault-Larrecq
Proceedings of the 14th IEEE workshop on Computer Security Foundations, 220, 2001
1452001
Cryptographic protocol analysis on real C code
J Goubault-Larrecq, F Parrennes
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2005
1442005
A method for automatic cryptographic protocol verification
J Goubault-Larrecq
International Parallel and Distributed Processing Symposium, 977-984, 2000
1222000
Normal form transformations
J Goubault-Larrecq, D Plaisted
Handbook of Automated Reasoning 1, 273, 2001
1052001
Forward analysis for WSTS, part I: Completions
A Finkel, J Goubault-Larrecq
arXiv preprint arXiv:0902.1587, 2009
992009
Forward analysis for WSTS, part II: Complete WSTS
A Finkel, J Goubault-Larrecq
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 188-199, 2009
922009
Proof theory and automated deduction
J Goubault-Larrecq, I Mackie
Springer Science & Business Media, 2001
802001
Reflecting bdds in coq
KN Verma, J Goubault-Larrecq, S Prasad, S Arun-Kumar
Annual Asian Computing Science Conference, 162-181, 2000
642000
Karp-Miller trees for a branching extension of VASS.
KN Verma, J Goubault-Larrecq
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. DMTCS [electronic …, 2005
592005
A logical framework for evaluating network resilience against faults and attacks
E Bursztein, J Goubault-Larrecq
Annual Asian Computing Science Conference, 212-227, 2007
562007
A probabilistic applied pi–calculus
J Goubault-Larrecq, C Palamidessi, A Troina
Asian Symposium on Programming Languages and Systems, 175-190, 2007
532007
The Orchids intrusion detection tool
J Olivain, J Goubault-Larrecq
International Conference on Computer Aided Verification, 286-290, 2005
502005
Deciding H1 by resolution
J Goubault-Larrecq
Information Processing Letters 95 (3), 401-408, 2005
492005
Abstraction and resolution modulo AC: How to verify Diffie–Hellman-like protocols automatically
J Goubault-Larrecq, M Roger, KN Verma
The Journal of Logic and Algebraic Programming 64 (2), 219-251, 2005
482005
A generalization of p-boxes to affine arithmetic
O Bouissou, E Goubault, J Goubault-Larrecq, S Putot
Computing 94 (2), 189-201, 2012
462012
A Smell of Orchids
J Goubault-Larrecq, J Olivain
International Workshop on Runtime Verification, 1-20, 2008
462008
A tableau system for linear-time temporal logic
PH Schmitt, J Goubault-Larrecq
International Workshop on Tools and Algorithms for the Construction and …, 1997
421997
Logical relations for monadic types
J Goubault-Larrecq, S Lasota, D Nowak
International Workshop on Computer Science Logic, 553-568, 2002
382002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20