Παρακολούθηση
Kerry Taylor
Kerry Taylor
Professor of Computer Science, Australian National University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The SSN ontology of the W3C semantic sensor network incubator group
M Compton, P Barnaghi, L Bermudez, R Garcia-Castro, O Corcho, S Cox, ...
Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, 2012
18322012
Semantics for the Internet of Things: early progress and back to the future
P Barnaghi, W Wang, C Henson, K Taylor
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 8 (1 …, 2012
7502012
The Modular SSN Ontology: A Joint W3C and OGC Standard Specifying the Semantics of Sensors, Observations, Sampling, and Actuation
A Haller, K Janowicz, SJD Cox, M Lefrançois, K Taylor, D Le Phuoc, ...
Semantic Web 10 (1), 9-32, 2019
3172019
IoT-Lite: A Lightweight Semantic Model for the Internet of Things
M Bermudez-Edo, T Elsaleh, P Barnaghi, K Taylor
Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced and Trusted Computing …, 2016
2422016
Semantic sensor network ontology
A Haller, K Janowicz, S Cox, D Le Phuoc, K Taylor, M Lefrançois
W3C Recommendation; OGC standard, published online https://www.w3.org/TR …, 2017
218*2017
Semantic Sensor Network XG Final Report, W3C Incubator Group Report (28 June 2011)
L Lefort, C Henson, K Taylor, ( Eds)
World Wide Web Consortium, Tech. Rep. XGR-ssn-20110628, 2011
201*2011
IoT-Lite: a lightweight semantic model for the internet of things and its use with dynamic semantics
M Bermudez-Edo, T Elsaleh, P Barnaghi, K Taylor
Personal and Ubiquitous Computing 21 (3), 475-487, 2017
1522017
Ontology-driven complex event processing in heterogeneous sensor networks
K Taylor, L Leidinger
Extended Semantic Web Conference, 285-299, 2011
1292011
METHOD AND SYSTEM FOR ONTOLOGY-DRIVEN QUERYING AND PROGRAMMING OF SENSORS
KL Taylor
EP Patent 2,446,364, 2012
1162012
METHOD AND SYSTEM FOR ONTOLOGY-DRIVEN QUERYING AND PROGRAMMING OF SENSORS
KL TAYLOR
WO Patent 2,010,148,419, 2010
116*2010
METHOD AND SYSTEM FOR ONTOLOGY-DRIVEN QUERYING AND PROGRAMMING OF SENSORS
KL TAYLOR
WO Patent WO/2010/148,419, 2010
116*2010
Method and system for ontology-driven querying and programming of sensors
KL Taylor
EP Patent App. 20,090,846,319, 2009
116*2009
METHOD AND SYSTEM FOR ONTOLOGY-DRIVEN QUERYING AND PROGRAMMING OF SENSORS
KL Taylor
US Patent App. 13/380,469, 2009
116*2009
Farming the web of things
K Taylor, C Griffith, L Lefort, R Gaire, M Compton, T Wark, D Lamb, ...
IEEE Intelligent Systems 28 (6), 12-19, 2013
1062013
Reasoning about sensors and compositions
M Compton, H Neuhaus, K Taylor, KN Tran
Proc. Semantic Sensor Networks, 33, 2009
942009
An exploration of GIS architectures for Internet environments
DJ Abel, K Taylor, R Ackland, S Hungerford
Computers, environment and urban systems 22 (1), 7-23, 1998
881998
A framework for model integration in spatial decision support systems
K Taylor, G Walker, D Abel
International Journal of Geographical Information Science 13 (6), 533-555, 1999
801999
Visualizing ontologies: a case study
J Howse, G Stapleton, K Taylor, P Chapman
The Semantic Web–ISWC 2011, 257-272, 2011
742011
SMART: Towards spatial Internet marketplaces
DJ Abel, VJ Gaede, KL Taylor, X Zhou**
Geoinformatica 3 (2), 141-164, 1999
581999
On the need for an international effort to capture, share and use crystallization screening data
J Newman, EE Bolton, J Mueller-Dieckmann, VJ Fazio, DT Gallagher, ...
Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization …, 2012
492012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20