Παρακολούθηση
Thomas Christopoulos
Thomas Christopoulos
Postdoctoral Researcher, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electro-optic modulation in integrated photonics
G Sinatkas, T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
Journal of Applied Physics 130 (1), 2021
1352021
On the calculation of the quality factor in contemporary photonic resonant structures
T Christopoulos, O Tsilipakos, G Sinatkas, EE Kriezis
Optics Express 27 (10), 14505-14522, 2019
692019
Coupled-mode-theory framework for nonlinear resonators comprising graphene
T Christopoulos, O Tsilipakos, N Grivas, EE Kriezis
Physical Review E 94 (6), 062219, 2016
502016
Degenerate four-wave mixing in nonlinear resonators comprising two-dimensional materials: A coupled-mode theory approach
T Christopoulos, O Tsilipakos, G Sinatkas, EE Kriezis
Physical Review B 98 (23), 235421, 2018
332018
Long-range hybrid plasmonic disk resonators for mW bistability and self-pulsation
O Tsilipakos, T Christopoulos, EE Kriezis
Journal of Lightwave Technology 34 (4), 1333-1343, 2016
292016
Low-power bistability in graphene-comprising 3D photonic resonant circuits
T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
Journal of Applied Physics 122 (23), 2017
202017
Bistable action with hybrid plasmonic Bragg-grating resonators
T Christopoulos, G Sinatkas, O Tsilipakos, EE Kriezis
Optical and Quantum Electronics 48, 1-17, 2016
182016
Nonlinear coupled-mode-theory framework for graphene-induced saturable absorption in nanophotonic resonant structures
VG Ataloglou, T Christopoulos, EE Kriezis
Physical Review A 97 (6), 063836, 2018
172018
Comparative study of silicon photonic modulators based on transparent conducting oxide and graphene
G Sinatkas, T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
Physical Review Applied 12 (6), 064023, 2019
152019
Perturbation theory for Kerr nonlinear leaky cavities
T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
Optics Letters 45 (23), 6442-6445, 2020
142020
Multimode non-Hermitian framework for third harmonic generation in nonlinear photonic systems comprising two-dimensional materials
T Christopoulos, EE Kriezis, O Tsilipakos
Physical Review B 107 (3), 035413, 2023
82023
Degenerate four-wave mixing in the THz regime with standing-wave graphene resonators
T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
JOSA B 37 (9), 2626-2636, 2020
72020
All-optical nanophotonic resonant element for switching and routing applications exploiting graphene saturable absorption
T Christopoulos, VG Ataloglou, EE Kriezis
Journal of Applied Physics 127 (22), 2020
62020
Integrated Lasers with Transition-Metal-Dichalcogenide Heterostructures: Analysis and Design Utilizing Coupled-Mode Theory for Two-Dimensional Materials
G Nousios, T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
Physical Review Applied 19 (6), 064027, 2023
42023
Dynamic routing through saturable absorption in graphene photonic resonators: Impact of carrier diffusion and finite relaxation time
G Nousios, T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
Journal of Applied Physics 131 (5), 2022
42022
Carrier-controlled nanophotonic components for routing and modulation operations
D Chatzidimitriou, G Sinatkas, T Christopoulos, A Pitilakis, EE Kriezis, ...
2016 5th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2016
42016
Degenerate four-wave mixing in THz with standing-wave graphene resonators
T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
JOSA B, accepted, 0
2
A Theoretical Study of Nonlinear Multi-Channel Graphene Components for the Near and Far-Infrared
T Christopoulos, O Tsilipakos, VG Ataloglou, EE Kriezis
Frontiers in Optics, JTh4B. 17, 2020
12020
Electro-optic phase modulators based on transparent-conducting-oxide loaded silicon waveguides
G Sinatkas, I Skandalos, T Christopoulos, EE Kriezis
2017 IEEE 14th International Conference on Group IV Photonics (GFP), 147-148, 2017
12017
Temporal coupled-mode theory in nonlinear resonant photonics: From basic principles to contemporary systems with 2D materials, dispersion, loss, and gain
T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
arXiv preprint arXiv:2312.03539, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20