Παρακολούθηση
Georgios Peikos
Georgios Peikos
PhD Student, University of Milano-Bicocca / DISCo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα campus.unimib.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DUTH at SemEval-2018 Task 2: emoji prediction in tweets
D Effrosynidis, G Peikos, S Symeonidis, A Arampatzis
proceedings of the 12th international workshop on semantic evaluation, 466-469, 2018
72018
DoSSIER at MedVidQA 2022: Text-based Approaches to Medical Video Answer Localization Problem
W Kusa, G Peikos, O Espitia, A Hanbury, G Pasi
Proceedings of the 21st Workshop on Biomedical Language Processing, 432-440, 2022
32022
Classifying Users Through Keystroke Dynamics
I Tsimperidis, G Peikos, A Arampatzis
Conference of the International Federation of Classification Societies, 311-319, 2019
22019
Pseudo relevance feedback optimization
A Arampatzis, G Peikos, S Symeonidis
Information Retrieval Journal 24 (4), 269-297, 2021
12021
LeiBi@ COLIEE 2022: Aggregating Tuned Lexical Models with a Cluster-driven BERT-based Model for Case Law Retrieval
A Askari, G Peikos, G Pasi, S Verberne
arXiv preprint arXiv:2205.13351, 2022
2022
Unsupervised consumer intention and sentiment mining from microblogging data as a business intelligence tool
S Symeonidis, G Peikos, A Arampatzis
Operational Research, 1-30, 2022
2022
UNIMIB at TREC 2021 Clinical Trials Track
G Peikos, O Espitia, G Pasi
2021
Multidimensional Relevance in Legal and Health Domains.
G Peikos, G Pasi
IIR, 2021
2021
DUTh at TREC 2020 Conversational Assistance Track
M Fotiadis, G Peikos, S Symeonidis, A Arampatzis
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9