Παρακολούθηση
Georgios Peikos
Georgios Peikos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα campus.unimib.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Leibi@ coliee 2022: aggregating tuned lexical models with a cluster-driven bert-based model for case law retrieval
A Askari, G Peikos, G Pasi, S Verberne
arXiv preprint arXiv:2205.13351, 2022
112022
DUTH at SemEval-2018 Task 2: emoji prediction in tweets
D Effrosynidis, G Peikos, S Symeonidis, A Arampatzis
proceedings of the 12th international workshop on semantic evaluation, 466-469, 2018
82018
Utilizing ChatGPT to enhance clinical trial enrollment
G Peikos, S Symeonidis, P Kasela, G Pasi
arXiv preprint arXiv:2306.02077, 2023
72023
Classifying users through keystroke dynamics
I Tsimperidis, G Peikos, A Arampatzis
Data Analysis and Rationality in a Complex World 16, 311-319, 2021
52021
Unsupervised consumer intention and sentiment mining from microblogging data as a business intelligence tool
S Symeonidis, G Peikos, A Arampatzis
Operational Research 22 (5), 6007-6036, 2022
42022
Dossier at medvidqa 2022: Text-based approaches to medical video answer localization problem
W Kusa, G Peikos, O Espitia, A Hanbury, G Pasi
Proceedings of the 21st Workshop on Biomedical Language Processing, 432-440, 2022
42022
Pseudo relevance feedback optimization
A Arampatzis, G Peikos, S Symeonidis
Information Retrieval Journal 24 (4), 269-297, 2021
42021
Investigating the Impact of Query Representation on Medical Information Retrieval
G Peikos, D Alexander, G Pasi, AP de Vries
European Conference on Information Retrieval, 512-521, 2023
22023
Decision-Theoretic Models for Information Retrieval
G Peikos
Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2024
2024
UNIMIB at TREC 2021 Clinical Trials Track
G Peikos, O Espitia, G Pasi
The Thirtieth Text REtrieval Conference (TREC 2021) Proceedings, 2021
2021
Multidimensional Relevance in Legal and Health Domains.
G Peikos, G Pasi
11th Italian Information Retrieval Workshop, 2021
2021
DUTh at TREC 2020 Conversational Assistance Track
M Fotiadis, G Peikos, S Symeonidis, A Arampatzis
The Twenty-Ninth Text REtrieval Conference (TREC 2020) Proceedings, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12