Παρακολούθηση
Fredrik Nordvall Forsberg
Fredrik Nordvall Forsberg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα strath.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inductive-inductive definitions
F Nordvall Forsberg, A Setzer
Computer Science Logic, 454-468, 2010
832010
Quotient inductive-inductive types
T Altenkirch, P Capriotti, G Dijkstra, N Kraus, F Nordvall Forsberg
International Conference on Foundations of Software Science and Computation …, 2018
772018
A categorical semantics for inductive-inductive definitions
T Altenkirch, P Morris, F Nordvall Forsberg, A Setzer
Algebra and Coalgebra in Computer Science, 70-84, 2011
332011
Bifibrational functorial semantics of parametric polymorphism
N Ghani, P Johann, F Nordvall Forsberg, F Orsanigo, T Revell
The 31st Conference on the Mathematical Foundations of Programming Semantics …, 2016
242016
A finite axiomatisation of inductive-inductive definitions
F Nordvall Forsberg, A Setzer
23*2012
A compositional treatment of iterated open games
N Ghani, C Kupke, A Lambert, F Nordvall Forsberg
Theoretical Computer Science, 2018
182018
Optimization strategies for integration pattern compositions
D Ritter, F Nordvall Forsberg, N May, S Rinderle-Ma
Distributed and Event-based Systems, 2018
162018
Translating extensive form games to open games with agency
M Capucci, N Ghani, J Ledent, F Nordvall Forsberg
Applied Category Theory 2021, 221-234, 2021
152021
Three equivalent ordinal notation systems in cubical Agda
F Nordvall Forsberg, C Xu, N Ghani
Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified …, 2020
152020
Extracting verified decision procedures: DPLL and Resolution
U Berger, A Lawrence, F Nordvall Forsberg, M Seisenberger
Logical Methods in Computer Science 11 (1), 2015
152015
Program Extraction from Nested Definitions
K Miyamoto, F Nordvall Forsberg, H Schwichtenberg
Interactive Theorem Proving, 2013
152013
Connecting constructive notions of ordinals in homotopy type theory
N Kraus, F Nordvall Forsberg, C Xu
46th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science …, 2021
102021
Proof-relevant parametricity
N Ghani, F Nordvall Forsberg, F Orsanigo
A List of Successes That Can Change the World 9600, 109--131, 2016
102016
Fibred data types
N Ghani, L Malatesta, F Nordvall Forsberg, A Setzer
Logic in Computer Science (LICS), 2013 28th Annual IEEE/ACM Symposium on …, 2013
102013
Set-theoretic and type-theoretic ordinals coincide
T de Jong, N Kraus, F Nordvall Forsberg, C Xu
Thirty-Eighth Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2023), 2023
92023
Comprehensive Parametric Polymorphism: Categorical Models and Type Theory
N Ghani, F Nordvall Forsberg, A Simpson
Foundations of Software Science and Computation Structures 9634, 3--19, 2016
92016
Positive Inductive-Recursive Definitions
L Malatesta, F Nordvall Forsberg, N Ghani
Logical Methods in Computer Science 11, 2015
9*2015
Type-theoretic approaches to ordinals
N Kraus, F Nordvall Forsberg, C Xu
Theoretical Computer Science 957, 113843, 2023
82023
Compositional game theory with mixed strategies: probabilistic open games using a distributive law
N Ghani, C Kupke, A Lambert, F Nordvall Forsberg
Applied category theory conference 2019, 1-12, 2019
62019
Parametric Polymorphism—Universally
N Ghani, F Nordvall Forsberg, F Orsanigo
WoLLIC, 2015
62015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20