Παρακολούθηση
Domenico Sacca'
Domenico Sacca'
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unical.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Discovering expressive process models by clustering log traces
G Greco, A Guzzo, L Pontieri, D Sacca
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 18 (8), 1010-1027, 2006
4142006
Stable models and non-determinism in logic programs with negation
D Sacca, C Zaniolo
Proceedings of the ninth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on Principles of …, 1990
3091990
Database partitioning in a cluster of processors
D Sacca, G Wiederhold
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 10 (1), 29-56, 1985
2221985
Process mining based on clustering: A quest for precision
AKA De Medeiros, A Guzzo, G Greco, WMP Van der Aalst, A Weijters, ...
Business Process Management Workshops: BPM 2007 International Workshops, BPI …, 2008
1832008
Minimal representation of directed hypergraphs
G Ausiello, A D’Atri, D Sacca
SIAM Journal on Computing 15 (2), 418-431, 1986
1511986
Graph algorithms for functional dependency manipulation
G Ausiello, A D'Atri, D Sacca
Journal of the ACM (JACM) 30 (4), 752-766, 1983
1461983
Big data: a research agenda
A Cuzzocrea, D Saccà, JD Ullman
Proceedings of the 17th international database engineering & applications …, 2013
1422013
The generalized counting method for recursive logic queries
D Sacca, C Zaniolo
Theoretical Computer Science 62 (1-2), 187-220, 1986
1351986
Magic counting methods
D Sacca, C Zaniolo
Proceedings of the 1987 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1987
1121987
Semi-automatic, semantic discovery of properties from database schemes
L Palopoli, D Sacca, D Ursino
Proceedings. IDEAS'98. International Database Engineering and Applications …, 1998
1111998
On the implementation of a simple class of logic queries for databases
D Saccà, C Zaniolo
Proceedings of the fifth ACM SIGACT-SIGMOD symposium on Principles of …, 1985
1061985
Mining expressive process models by clustering workflow traces
G Greco, A Guzzo, L Pontieri, D Sacca
PAKDD 3056, 52-62, 2004
972004
Mining and reasoning on workflows
G Greco, A Guzzo, G Manco, D Sacca
IEEE transactions on knowledge and data engineering 17 (4), 519-534, 2005
952005
Non-Determinism in Deductive Databases.
F Giannotti, D Pedreschi, D Sacca, C Zaniolo
DOOD 91, 129-146, 1991
851991
On the partial semantics for disjunctive deductive databases
T Eiter, N Leone, D Sacca
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 19 (1-2), 59-96, 1997
801997
Uniform techniques for deriving similarities of objects and subschemes in heterogeneous databases
L Palopoli, D Sacca, G Terracina, D Ursino
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 15 (2), 271-294, 2003
712003
Implementation of recursive queries for a data language based on pure horn logic
C Zaniolo, D Saccá
Proceedings of the 4th International Conference on Logic Programming …, 1987
70*1987
A quad-tree based multiresolution approach for two-dimensional summary data
F Buccafurri, F Furfaro, D Sacca', C Sirangelo
Scientific and Statistical Database Management, 2003. 15th International …, 2003
67*2003
An automatic technique for detecting type conflicts in database schemes
L Palopoli, D Sacca, D Ursino
Proceedings of the seventh international conference on Information and …, 1998
661998
A robust sampling-based framework for privacy preserving OLAP
A Cuzzocrea, V Russo, D Sacca
Data Warehousing and Knowledge Discovery: 10th International Conference …, 2008
652008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20