Παρακολούθηση
Gyula Simon
Gyula Simon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amk.uni-obuda.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The flooding time synchronization protocol
M Maróti, B Kusy, G Simon, A Lédeczi
Proceedings of the 2nd international conference on Embedded networked sensor …, 2004
32012004
Sensor network-based countersniper system
G Simon, M Maróti, A Lédeczi, G Balogh, B Kusy, A Nádas, G Pap, J Sallai, ...
Proceedings of the 2nd international conference on Embedded networked sensor …, 2004
8982004
Simulation-based optimization of communication protocols for large-scale wireless sensor networks
G Simon, P Volgyesi, M Maróti, A Ledeczi
IEEE aerospace conference 3, 31339-31346, 2003
3292003
Semantic translation of simulink/stateflow models to hybrid automata using graph transformations
A Agrawal, G Simon, G Karsai
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 109, 43-56, 2004
2182004
Countersniper system for urban warfare
Á Lédeczi, A Nádas, P Völgyesi, G Balogh, B Kusy, J Sallai, G Pap, ...
ACM Transactions on Sensor networks (TOSN) 1 (2), 153-177, 2005
2152005
Shooter localization in urban terrain
M Maroti, G Simon, A Ledeczi, J Sztipanovits
Computer 37 (8), 60-61, 2004
1672004
A robust method for hybrid diagnosis of complex systems
G Biswas, G Simon, N Mahadevan, S Narasimhan, J Ramirez, G Karsai
IFAC Proceedings Volumes 36 (5), 1023-1028, 2003
992003
An approach to self-adaptive software based on supervisory control
G Karsai, A Ledeczi, J Sztipanovits, G Peceli, G Simon, T Kovacshazy
Self-Adaptive Software: Applications: Second International Workshop, IWSAS …, 2003
852003
Fully automated spectral analysis of periodic signals
J Schoukens, Y Rolain, G Simon, R Pintelon
IEEE Transactions on instrumentation and measurement 52 (4), 1021-1024, 2003
792003
Multiple simultaneous acoustic source localization in urban terrain
Á Lédeczi, P Volgyesi, M Maróti, G Simon, G Balogh, A Nádas, B Kusy, ...
IPSN 2005. Fourth International Symposium on Information Processing in …, 2005
762005
Lookup: Robust and accurate indoor localization using visible light communication
G Simon, G Zachár, G Vakulya
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 66 (9), 2337-2348, 2017
742017
Sensor network applications
K Martinez, JK Hart, R Ong, S Brennan, A Mielke, D Torney, A Maccabe, ...
IEEE computer 37 (8), 50-56, 2004
662004
An efficient nonlinear least square multisine fitting algorithm
G Simon, R Pintelon, L Sujbert, J Schoukens
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 51 (4), 750-755, 2002
582002
Robust Multi-Hop Time Synchronization in Sensor Networks.
M Maroti, B Kusy, G Simon, A Ledeczi
International Conference on Wireless Networks, 454-460, 2004
452004
Robust broadband periodic excitation design
G Simon, J Schoukens
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 49 (2), 270-274, 2000
402000
Dependable k-coverage algorithms for sensor networks
G Simon, M Molnar, L Gonczy, B Cousin
2007 IEEE Instrumentation & Measurement Technology Conference IMTC 2007, 1-6, 2007
392007
Towards Fault‐Adaptive Control of Complex Dynamical Systems
G Karsai, G Biswas, S Narasimhan, T Pasternak, S Abdelwahed, ...
Software‐Enabled Control: Information Technology for Dynamical Systems, 347-368, 2003
382003
A fast filter-bank for adaptive Fourier analysis
AR Várkonyi-Kóczy, G Simon, L Sujbert, M Fék
IEEE Transactions on Instrumentation And Measurement 47 (5), 1124-1128, 1998
381998
High-level sensor network simulations for routing performance evaluations
Y Zhang, G Simon, G Balogh
Third International Conference on Networked Sensing Systems (INSS06), 2006
372006
Fast adaptive acoustic localization for sensor networks
G Vakulya, G Simon
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 60 (5), 1820-1829, 2011
362011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20