Παρακολούθηση
Efthimia (Efi) Antonopoulou
Efthimia (Efi) Antonopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Three peroxisome proliferator-activated receptor isotypes from each of two species of marine fish
MJ Leaver, E Boukouvala, E Antonopoulou, A Diez, L Favre-Krey, ...
Endocrinology 146 (7), 3150-3162, 2005
2192005
Tenebrio molitor meal in diets for European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) juveniles: growth performance, whole body composition and in vivo apparent digestibility
L Gasco, M Henry, G Piccolo, S Marono, F Gai, M Renna, C Lussiana, ...
Animal Feed Science and Technology 220, 34-45, 2016
2022016
Effect of dietary taurine supplementation on growth performance and bile salt activated lipase activity of common dentex, Dentex dentex, fed a fish meal/soy protein concentrate …
S Chatzifotis, I Polemitou, P Divanach, E Antonopoulou
Aquaculture 275 (1-4), 201-208, 2008
1992008
Spawning period of Mediterranean marine fishes
AC Tsikliras, E Antonopoulou, KI Stergiou
Reviews in Fish Biology and Fisheries 20 (4), 499-538, 2010
1662010
Molecular characterization of three peroxisome proliferator-activated receptors from the sea bass (Dicentrarchus labrax)
E Boukouvala, E Antonopoulou, L Favre-Krey, A Diez, JM Bautista, ...
Lipids 39 (11), 1085-1092, 2004
952004
Effectiveness of several androgens in stimulating kidney hypertrophy, a secondary sexual character, in castrated male three-spined sticklebacks, Gasterosteus aculeatus
B Borg, E Antonopoulou, E Andersson, T Carlberg, I Mayer
Canadian Journal of Zoology 71 (11), 2327-2329, 1993
951993
Reproductive biology of round sardinella (Sardinella aurita) in north-eastern Mediterranean
AC Tsikliras, E Antonopoulou
Scientia Marina 70 (2), 281-290, 2006
902006
Effects of Gonadectomy and Androgen Treatments on Pituitary and Plasma Levels of Gonadotropins in Mature Male Atlantic Salmon, Salmo salar, Parr-Positive …
B Borg, E Antonopoulou, I Mayer, E Andersson, I Berglund, P Swanson
Biology of reproduction 58 (3), 814-820, 1998
901998
Effect of starvation and re-feeding on reproductive indices, body weight, plasma metabolites and oxidative enzymes of sea bass (Dicentrarchus labrax)
S Chatzifotis, M Papadaki, S Despoti, C Roufidou, E Antonopoulou
Aquaculture 316 (1-4), 53-59, 2011
872011
Starvation and re-feeding affect Hsp expression, MAPK activation and antioxidant enzymes activity of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax)
E Antonopoulou, E Kentepozidou, K Feidantsis, C Roufidou, S Despoti, ...
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative …, 2013
862013
Feedback control of gonadotropins in Atlantic salmon, Salmo salar, male parr: II. Aromatase inhibitor and androgen effects
E Antonopoulou, P Swanson, I Mayer, B Borg
General and comparative endocrinology 114 (1), 142-150, 1999
691999
Feedback control of gonadotropins in Atlantic salmon, Salmo salar, male parr: II. Aromatase inhibitor and androgen effects
E Antonopoulou, P Swanson, I Mayer, B Borg
General and comparative endocrinology 114 (1), 142-150, 1999
691999
Reshaping gut bacterial communities after dietary Tenebrio molitor larvae meal supplementation in three fish species
E Antonopoulou, E Nikouli, G Piccolo, L Gasco, F Gai, S Chatzifotis, ...
Aquaculture 503, 628-635, 2019
392019
Synergistic effects of acute warming and low pH on cellular stress responses of the gilthead seabream Sparus aurata
K Feidantsis, HO Poertner, E Antonopoulou, B Michaelidis
Journal of Comparative Physiology B 185 (2), 185-205, 2015
392015
Seasonal variations of cellular stress response of the gilthead sea bream (Sparus aurata)
K Feidantsis, E Antonopoulou, A Lazou, HO Pörtner, B Michaelidis
Journal of Comparative Physiology B 183 (5), 625-639, 2013
372013
A comparative study on the effect of fish meal substitution with three different insect meals on growth, body composition and metabolism of European sea bass (Dicentrarchus …
M Mastoraki, PM Ferrándiz, SC Vardali, DC Kontodimas, YP Kotzamanis, ...
Aquaculture 528, 735511, 2020
362020
Gut Bacterial Communities in Geographically Distant Populations of Farmed Sea Bream (Sparus aurata) and Sea Bass (Dicentrarchus labrax)
E Nikouli, A Meziti, E Antonopoulou, E Mente, K Kormas
Microorganisms 6 (3), 92, 2018
332018
Effects of aromatase inhibitors on sexual maturation in Atlantic salmon, Salmo salar, male parr
E Antonopoulou, I Mayer, I Berglund, B Borg
Fish physiology and biochemistry 14 (1), 15-24, 1995
301995
Stimulatory and inhibitory effects of testosterone on testes in Atlantic salmon male parr
I Berglund, E Antonopoulou, I Mayer, B Borg
Journal of Fish Biology 47 (4), 586-598, 1995
271995
A phenotypic trade‐off between previous growth and present fecundity in round sardinella Sardinella aurita
AC Tsikliras, E Antonopoulou, KI Stergiou
Population Ecology 49 (3), 221-227, 2007
262007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20